Baptism

HOW CAN I ARRANGE A BAPTISM (CHRISTENING)? SUT Y GALLAF

DREFNU BEDYDD?

Contact Canon Patrick on (01267) 234183. He will arrange to meet you, to fix a date and time for the baptism/christening. He will also explain the service and answer any questions.

Cysyllter â’r Canon Patrick (01267) 234183. Mi fydd ef yn trefnu i gwrdd â chi er mwyn cael dyddiad ac amser i’r bedydd/cristno. Fe gewch esboniad o’r gwasanaeth a’r cyfle i holi cwestiynau.

 

Font