Confirmation

CONFFYRMASIWN

The Bishop of St Davids conducts a Confirmation every year in Christ Church (usually at or near Pentecost/Whitsun). Confirmation classes are held beforehand in the Model Church in Wales School for pupils of the school.

Confirmation classes for pupils of other schools and adults are also arranged. Preparation for Confirmation can be provided through the medium of Welsh whenever desired. Contact Canon Patrick (01267) 234183 for details.

Gweinyddir Conffyrmasiwn gan Esgob Tyddewi bob blwyddyn yn Eglwys Crist (fel arfer tua’r Sulgwyn/Pentecost). Cynhelir dosbarthiadau Conffyrmasiwn ymlaen llaw yn Ysgol y Model ar gyfer disgyblion yr ysgol honno. Trefnir dosbarthiadau Conffyrmasiwn hefyd ar gyfer disgyblion ysgolion eraill ac oedolion. Darperir dosbarthiadau trwy gyfrwng y Gymraeg yn ôl y galw. Cysyllter â’r Canon Patrick

(01267) 234183 i gael y manylion.