Parish News 3rd February 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

PRESENTATION OF CHRIST IN THE TEMPLE – CANDLEMAS * CYFLWYNIAD CRIST YN Y DEML – GŴYL FAIR Y CANHWYLLAU

(February 3 Chwefror)

[Today is the eighteenth anniversary of my induction as vicar of the parish. Thank you/diolch o galon to you all for putting up with me so patiently for so long.]  

9.15am FAMILY EUCHARIST with a CANDLEMAS PROCESSION and a CHILDREN’S ADDRESS followed by tea/coffee/squash in the Hall

11yb BOREOL WEDDI

2pm HOLY BAPTISM

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

Monday February 4 Chwefror Dydd Llun

2pm MOTHERS UNION MEETING in the Hall

5pm Evening Prayer in the Parish Office

6pm Contemplative Prayer Group

Tuesday February 5 Chwefror Dydd Mawrth

[Kristie Griffiths is attending the NSM(L) Ordinands Selection Conference at St Non’s from Tuesday to Thursday. Please keep her in your prayers.]

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30yb CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the Parish Office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh conversation group) in the Parish Office

7.30yh Cyfarfod Pwyllgor Cymraeg yr Archddiaconiaeth yn Swyddfa’r Plwyf

Wednesday February 6 Chwefror Dydd Mercher

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am Contemplative Prayer Group

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Thursday February 7 Chwefror Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

4pm Model Church in Wales School Governing Body Buildings Sub-committee meeting

5pm Evening Prayer in the Parish Office

EPIPHANY 5 YSTWYLL

(February 10 Chwefror)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm ALTERNATIVE EVENSONG in the Hall

[6pm Induction of the Reverend Viv Sayer as Priest-in-charge of Llanwrda – please keep her in your prayers]

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Parish Digest/Papur y Plwyf The amazing new all-colour issue is available at the back of the church – get your copy now. Many thanks to Mr Vince James for his wonderful work as editor.

             Parish Hundred Club/Clwb 100 y Plwyf – December/Rhagfyr: £50 Joyce Nam; £35 Mary

             Lester; £15 Ruby Evans. January/Ionawr: £50 Canon Patrick; £35 Ron Gregory; £15 Elaine 

             Roberts. 

             Plant Dewi Coffee Morning Once again Christ Church is responsible for the £1 parcel stall 

             at the annual coffee morning in support of our diocesan children’s charity. Items in the 

             parcels (which might include unwanted Christmas presents) should be worth at least £1.

             Please could you give the parcels to Mrs Doreen Jones, who is in charge of the parcel stall.

             Tickets for the coffee morning are available from Mrs Doreen Jones.

             Gwasanaethau Unedig Gŵyl Ddewi Caerfyrddin Cynhelir y gwasanaethau eleni ar ddydd 

             Sul 24 Chwefror. Bydd gwasanaeth y bore (gyda rhai o blant Ysgol Sul ac Eglwys Fach

             Eglwys Crist yn cymryd rhan) am 10 o’r gloch yng Nghapel Penuel, Heol y Prior. 

             Gweinyddir y Cymun Unedig am 5yh yn Eglwys Crist gan y Parchedig Delyth Richard, 

             gyda minnau’n gyfrifol am y bregeth.

             Parish Coffee Morning/Bore Coffi’r Plwyf Saturday 23 February 10.30am-12.30pm. 

                                                                                                                    Canon Patrick

Parish News 27th January 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

EPIPHANY 3 YSTWYLL

(January 27 Ionawr)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

3yp Rwy’n pregethu yng Nghapel Heol Awst

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

Monday (January 28 Ionawr) Dydd Llun

10.30am The Reverend Delyth Richards and I are attending a meeting at Tŷ’r Pererin, St Davids 

5pm Evening Prayer in the Parish Office

5.30pm Contemplative Prayer Group

Tuesday (January 29 Ionawr) Dydd Mawrth

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30yb CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the Parish Office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh Conversation Group) in the Parish Office

Wednesday (January 30 Ionawr) Dydd Mercher

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am Contemplative Prayer Group

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Thursday (January 31 Ionawr) Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Friday (February 1 Chwefror) Dydd Gwener

1pm Funeral of Mr John Evans in Christ Church

PRESENTATION OF CHRIST IN THE TEMPLE – CANDLEMAS * CYFLWYNIAD CRIST YN Y DEML – GŴYL FAIR Y CANHWYLLAU

(February 3 Chwefror)

9.15am FAMILY EUCHARIST with a CANDLEMAS PROCESSION and a CHILDREN’S ADDRESS followed by tea/coffee/squash in the Hall

11yb BOREOL WEDDI

2pm HOLY BAPTISM

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Unity Service Many thanks to the Reverend Delyth Richards, Dr Andrew Padfield and the Reverend Peter Cutts for so skilfully arranging the United Bilingual Service for the Week of Prayer for Christian Unity last Sunday evening.

             Parish Coffee Morning/Bore Coffi’r Plwyf Diolch o galon/sincere thanks to all those who 

             were responsible for the delightful coffee morning yesterday, and to everyone who 

             supported it. The next parish coffee morning will be on Saturday 23 February.

             Mothers Union The next meeting will be on Monday 4 February at 2pm in the Hall.

             Plant Dewi Coffee Morning Once again Christ Church is responsible for the £1 parcel stall 

             at the annual coffee morning in support of our diocesan children’s charity. Items in the 

             parcels (which might include unwanted Christmas presents) should be worth at least £1.

             Please could you give the parcels to Mrs Doreen Jones, who is in charge of the parcel stall.

             Tickets for the coffee morning are available from Mrs Doreen Jones.

             Gwasanaethau Unedig Gŵyl Ddewi Caerfyrddin Cynhelir y gwasanaethau eleni ar ddydd 

             Sul 24 Chwefror. Bydd gwasanaeth y bore (gyda rhai o blant Ysgol Sul ac Eglwys Fach

             Eglwys Crist yn cymryd rhan) am 10 o’r gloch yng Nghapel Penuel, Heol y Prior. 

             Gweinyddir y Cymun Unedig am 5yh yn Eglwys Crist gan y Parchedig Delyth Richard, 

             gyda minnau’n gyfrifol am y bregeth.

             The Diocesan Quinquennial Inspection of our church building will take place later this

             year. The Diocese has appointed a new architect to undertake the inspection.

                                                                                                                                  Canon Patrick

Parish News 20th January 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Administrator/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri a Threfnydd Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand, Church Hall Secretary & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

EPIPHANY 2 YSTWYLL

(January 20 Ionawr)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm UNITED BILINGUAL SERVICE FOR THE WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY (Guest Preacher: The Very Reverend Dr Sarah Rowland Jones, Dean of St Davids) * GWASANAETH DWYIEITHOG UNEDIG I’R WYTHNOS O WEDDI AM UNDOD CRISTNOGOL (Pregethwr Gwadd: Y Tra Pharchedig Dr Sarah Rowland Jones, Deon Tyddewi)

Monday January 21 Ionawr Dydd Llun

10am I shall be taking the funeral of Mrs Kathleen Hope Davies at Parc Gwyn Crematorium

10am Week of Prayer for Christian Unity Service in the English Baptist Church (led by Pastor Martin Dalling)

5pm Evening Prayer in the Church Office

5.30pm Contemplative Prayer Group

‘Clwb Clonc’ has been transferred to Tuesday Evening

Tuesday January 22 Ionawr Dydd Mawrth

9.30am Morning Prayer in the Church Office

10am Week of Prayer for Christian Unity Service in Wesley Chapel (led by the Reverend Beti-Wyn)

10.30yb CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the Church Office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh Conversation Group) in the Parish Office

[CONVERSION OF ST PAUL transferred] Wednesday January 23 Ionawr Dydd Mercher [TROEDIGAETH SANT PAUL trosglwyddwyd

9.30am Morning Prayer in the Church Office

10am Week of Prayer for Christian Unity Service in Wesley Chapel (led by Lorette Hinson)

10.30am HOLY EUCHARIST

12.30pm Funeral of Mrs Margaret (Betty) Fisher

5pm Evening Prayer in the Church Office

 Thursday January 24 Ionawr Dydd Iau

10am Week of Prayer for Christian Unity Service in Wesley Chapel (led by the Reverend Delyth Richards)

5pm Evening Prayer in the Church Office

7pm PAROCHIAL CHURCH COUNCIL MEETING/CYFARFOD Y CYNGOR PLWYF EGLWYSIG in the Church Office

Friday January 25 Ionawr Dydd Gwener

10am Week of Prayer for Christian Unity Service in Wesley Chapel (led by M. Moules)

Saturday January 26 Ionawr Dydd Sadwrn

10.30am -12.30pm PARISH COFFEE MORNING in the Hall/BORE COFFI’R PLWYF yn y Neuadd

EPIPHANY 3 YSTWYLL

(January 27 Ionawr)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

3yp Rwy’n pregethu yng Nghapel Heol Awst

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

             Plant Dewi Coffee Morning Once again Christ Church is responsible for the £1 parcel stall 

             at the annual coffee morning in support of our diocesan children’s charity. Items in the 

             parcels (which might include unwanted Christmas presents) should be worth at least £1.

             Please could you give the parcels to Mrs Doreen Jones, who is in charge of the stall.

             Outreach Project The Reverend Delyth Richards, Kristie Griffiths and I had a very

             productive meeting with Archdeacon Mones Farah last Friday to discuss a proposed 

             outreach project for the parish.                                                                Canon Patrick

Parish News 13th January 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Administrator/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri a Threfnydd Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand, Church Hall Secretary & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

EPIPHANY 1 YSTWYLL

 (January 13 Ionawr)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm ALTERNATIVE EVENSONG in the Hall

Monday January 14 Ionawr Dydd Llun

12noon for 12.30pm MOTHERS UNION ANNUAL DINNER in the Falcon Hotel

2-4pm As a Church in Wales Governing Body member representing the Carmarthenshire clergy, I have to attend a meeting at the Diocesan Office about clergy remuneration.

5pm Evening Prayer in the Parish Office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh Conversation Group) in the Parish Office

Tuesday January 15 Ionawr Dydd Mawrth

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30yb CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the Parish Office

5.30pm Contemplative Prayer Group

Wednesday January 16 Ionawr Dydd Mercher

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am Contemplative Prayer Group

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Thursday January 17 Ionawr Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

4pm Model Church in Wales School Governing Body Self-evaluation Meeting

 Friday January 18 Ionawr Dydd Gwener

9.10am I am responsible for assembly at the Model Church in Wales School

EPIPHANY 2 YSTWYLL

(January 20 Ionawr)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm UNITED BILINGUAL SERVICE FOR THE WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY (Guest Preacher: The Very Reverend Dr Sarah Rowland Jones, Dean of St Davids) * GWASANAETH DWYIEITHOG UNEDIG I’R WYTHNOS O WEDDI AM UNDOD CRISTNOGOL (Pregethwr Gwadd: Y Tra Pharchedig Dr Sarah Rowland Jones, Deon Tyddewi) 

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Parochial Church Council/Cyngor Eglwysig y Plwyf The next meeting of the Parochial Church Council will be in the parish office on Thursday 24 January at 7pm.

Parish Coffee Morning/Bore Coffi’r Plwyf The next coffee morning will be on Saturday 26 January from 10.30am-12.30pm. 

Funeral The funeral of Mrs Margaret Fisher, a faithful member of Christ Church, will take place in church on Wednesday 23 January at 12.30pm.

Stepping Down My globe-trotting days are over. I have resigned from the Anglican Oriental Orthodox International Commission because of my wonky heart and family pressures. However, I’m continuing my connection with the Armenian community in Wales, and have been asked to open the new Armenian art gallery and cafe in Cardiff later this year. 

             Plant Dewi Coffee Morning Once again Christ Church is responsible for the £1 parcel stall 

             at the annual coffee morning in support of our diocesan children’s charity. Items in the 

             parcels (which might include unwanted Christmas presents) should be worth at least £1.

             Please could you give the parcels to Mrs Doreen Jones, who is in charge of the stall.

             New Appointment The Archdeacon has asked me to announce that the new Priest-in- 

             Charge of St Peter’s Carmarthen and Area Dean is to be the Reverend Dr Matthew Hill, at 

             present Priest-in-Charge of Llanfihangel Ystrad (Felinfach) and Cilcennin with Trefilan and

             Nantcwnlle, and formerly Chaplain of the University of Wales, Lampeter. 

                                                                                                                          Canon Patrick

Parish News 6th January 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Administrator/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri a Threfnydd Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand, Church Hall Secretary & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

THE FEAST OF THE EPIPHANY * GŴYL YR YSTWYLL

[Theophany (Armenian Combined Celebration of Christmas, Epiphany and the Baptism of Christ)Յայտնութեանն եւ ԾննդեանՔրիստոսի]

(January 6 Ionawr)

9.15am FAMILY EUCHARIST with a CHILDREN’S ADDRESS and EPIPHANY PROCESSION (with BLESSING OF THE FONT) followed by tea/coffee/squash in the Hall

[Blessing the water in the Font is an Armenian tradition. The priest appoints a godfather for the church for the year. This year’s godfather for Christ Church is Mr Edwin Jones, our longest serving churchwarden] 

11yb BOREOL WEDDI

[Bydd rhai o bobl Cartref Preswyl Towy Castle yn ymuno â ni i’r gwasanaeth hwn]

2pm HOLY BAPTISM

5pm EVENING PRAYERHWYROL WEDDI

Monday January 7 Ionawr Dydd Llun

2pm MOTHERS UNION MEETING in the Hall (with light refreshments)

5pm Evening Prayer in the Parish Office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh Conversation Class) in the Parish Office [NB: time as usual – there was a misprint in last week’s news-sheet]

Tuesday January 8 Ionawr Dydd Mawrth

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30yb CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the Parish Office

5.30pm CONTEMPLATIVE PRAYER GROUP

Wednesday January 9 Ionawr Dydd Mercher

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am CONTEMPLATIVE PRAYER GROUP

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Thursday January 10 Ionawr Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Friday January 11 Ionawr Dydd Gwener

9.10am I’m responsible for Assembly at the Model School

EPIPHANY 2 YSTWYLL

 (January 13 Ionawr)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm ALTERNATIVE EVENSONG in the Hall

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Thank you/Diolch o galon to all those who were responsible for our wonderful Christmas services this year: to Mrs Val Kirby and her cast for the amazing Nativity Play; to the readers at the Angel Service and Mrs Brenda Jones for making the prayer angels for the Christmas tree; to Michael Kirby and his team for arranging the Nine Lessons and Carols; to the Reverend Delyth Richards for her delightful ‘Chocolate Nativity’ at the Crib Service; and to Meirion Wynn Jones and Royston Massocchi and his fellow Christmas orchestra members for the music at the deeply moving Midnight Mass. Hyfrydwch mawr oedd gweld ffrindïau o eglwysi a chapeli eraill yng Nghymun Gwawr y Nadolig eleni. Thank you also to everyone for welcoming our visitors from the other churches of the proposed Local Ministry Area for a very cheerful united service last Sunday.

Mothers Union Annual Dinner: Monday 14 January at 12 for 12.30pm in the Falcon Hotel, Lammas Street.

             Christian Unity Week / Wythnos Undod Cristnogol The Annual Christian Unity Week 

             service will be held in Christ Church on Sunday 20 January at 5pm. The preacher will be the     

            Very Reverend Dr Sarah Rowland Jones, Dean of St Davids Cathedral.

            Plant Dewi Coffee Morning Once again Christ Church is responsible for the £1 parcel stall 

            at the annual coffee morning in support of our diocesan children’s charity. Items in the 

            parcels (which might include unwanted Christmas presents) should be worth at least £1.

            Please could you give the parcels to Mrs Doreen Jones, who is in charge of the stall.

Blwyddyn Newydd fendithiol i bawb – a blessed New Year to everyone

                                                                                                                             Canon Patrick

Parish News 30th December 2018

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand, Church Hall Secretary & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

 

CHRISTMAS 1 NADOLIG

(December 30 Rhagfyr)

9.15am UNITED BILINGUAL SERVICE for the Churches of the PROPOSED BRO CAERFYRDDIN MINISTRY AREA / GWASANAETH DWYIEITHOG UNEDIG ar gyfer Eglwysi ARDAL GWEINIDOGAETHU ARFAETHEDIG BRO CAERFYRDDIN

(as the Archdeacon is otherwise engaged, I have agreed to preach and celebrate at this service)

[ Fifth Sunday Lunch at the Quins’ Club. Many thanks to Mrs Rosemary Bowen for making the arrangements, and for all her help over the Christmas period]

[NAMING OF JESUS] Tuesday January 1 Ionawr Dydd Mawrth [ENWI’R IESU]

10.30yb CYMUN BENDIGAID

Wednesday January 2 Ionawr Dydd Mercher

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am CONTEMPLATIVE PRAYER GROUP

12.30pm Clearing away of the angel service decorations will begin (this will also continue on Thursday and Friday, if required)

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Thursday January 3 Ionawr Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Friday January 4 Ionawr Dydd Gwener

11.30am Final Meeting of the ‘Friends of Argel’ Committee in the Ivy Bush Hotel

Saturday January 5 Ionawr Dydd Sadwrn

I’ll be conducting a funeral at Parc Gwyn Crematorium, Narberth

THE FEAST OF THE EPIPHANY * GŴYL YR YSTWYLL

[Theophany (Armenian Christmas)* Յայտնութեանն եւ ԾննդեանՔրիստոսի]

(January 6 Ionawr)

9.15am FAMILY EUCHARIST with a CHILDREN’S ADDRESS and EPIPHANY PROCESSION (with BLESSING OF THE WATER) followed by tea/coffee/squash in the Hall

11yb BOREOL WEDDI

2pm HOLY BAPTISM

5pm EVENING PRAYER* HWYROL WEDDI

 

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

A Warm Welcome/Croeso Cynnes Iawn to our friends from other churches in the proposed Bro Caerfyrddin Ministry Area.

Thank you/Diolch o galon to all those who were responsible for our wonderful Christmas services this year: to Mrs Val Kirby and her cast for the amazing Nativity Play; to the readers at the Angel Service and Mrs Brenda Jones for making the prayer angels for the Christmas tree; to Michael Kirby and his team for arranging the Nine Lessons and Carols; to the Reverend Delyth Richards for her delightful ‘Chocolate Nativity’ at the Crib Service; and to Meirion Wynn Jones and Royston Massocchi and his fellow Christmas orchestra members for the music at the deeply moving Midnight Mass. Hyfrydwch mawr oedd gweld ffrindïau o eglwysi a chapeli eraill yng Nghymun Gwawr y Nadolig eleni.

Mothers Union meeting: Monday 7 January at 2pm in the Hall.

‘Clwb Clonc’ (Welsh Conversation Class) starts up again on Monday 7 January at 7pm in the Parish Office.                                                                                              

Withdrawal of Acceptance After being given stern advice by a wide range of wise people (including most of my relatives and one of our local undertakers), I have written to the Bishop to withdraw my acceptance of the post of Area Dean/LMA Dean because of health issues, family pressures and other commitments.

Christian Unity Week / Wythnos Undod Cristnogol The Annual Christian Unity Week

service will be held in Christ Church on Sunday 20 January at 5pm. The preacher will be the

Very Reverend Dr Sarah Rowland Jones, Dean of St Davids Cathedral.

Plant Dewi Coffee Morning Once again Christ Church is responsible for the £1 parcel stall

            at the annual coffee morning in support of our diocesan children’s charity. Items in the

parcels (which might include unwanted Christmas presents) should be worth at least £1.

Please could you give the parcels to Mrs Doreen Jones, who is in charge of the stall.

Blwyddyn Newydd fendithiol i bawb – a blessed New Year to everyone

                                                                                                                             Canon Patrick

Parish News 23rd December 2018

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand, Church Hall Secretary & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

 

ADVENT 4 ADFENT

(December 23 Rhagfyr)

9.15am ANGEL FAMILY EUCHARIST with Blessing of the Christmas Tree and Lighting of the Fourth Advent Candle, followed by coffee/tea/squash in the Hall

11yb CYMUN A CHAROLAU

5pm NINE LESSONS & CAROLS SERVICE * GWASANAETH NAW LLITH A CHAROL

CHRISTMAS EVE * NOSWYL NADOLIG

(December 24 Rhagfyr)

5pm CHILDREN’S CRIB SERVICE (with the Reverend Delyth Richards’ famous ‘CHOCOLATE NATIVITY’)

11.30pm MIDNIGHT MASS with the ChristmasOrchestra

CHRISTMAS DAY * DYDD NADOLIG

(December 25 Rhagfyr)

8yb CYMUN GWAWR Y NADOLIG

9.15am CHRISTMAS EUCHARIST

[The retiring collection at our Christmas services will be divided between the Salvation Army and Embrace the Middle East]

[ST STEPHEN’S DAY] Wednesday December 26 Rhagfyr [GŴYL SANT STEFFAN]

10.30am HOLY EUCHARIST

[ST JOHN THE EVANGELIST] Thursday December 27 Rhagfyr [GŴYL SANT IOAN YR EFENGYLWR]

10.30am HOLY EUCHARIST

[INNOCENTS’ DAY} Friday December 28 Rhagfyr [GŴYL Y DINIWEIDIAD]

10.30am HOLY EUCHARIST

CHRISTMAS 1 NADOLIG

(December 30 Rhagfyr)

9.15am UNITED BILINGUAL SERVICE for the Churches of the PROPOSED BRO CAERFYRDDIN MINISTRY AREA / GWASANAETH DWYIEITHOG UNEDIG ar gyfer Eglwysi ARDAL GWEINIDOGAETHU ARFAETHEDIG BRO CAERFYRDDIN(as the Archdeacon is otherwise engaged, I have agreed to preach and celebrate at this service)

           [ Fifth Sunday Lunch at the Quins’ Club. There is a list at the back of the church for those

who would like to come.]

[NAMING OF JESUS] Tuesday January 1 Ionawr Dydd Mawrth [ENWI’R IESU]

10.30yb CYMUN BENDIGAID

Wednesday January 2 Ionawr Dydd Mercher

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am CONTEMPLATIVE PRAYER GROUP

12.30pm Clearing away of the angel service decorations will begin (this may also continue on Thursday and Friday)

THE FEAST OF THE EPIPHANY * GŴYL YR YSTWYLL

(January 6 Ionawr)

9.15am FAMILY EUCHARIST with a CHILDREN’S ADDRESS and EPIPHANY PROCESSION followed by tea/coffee/squash in the Hall

11yb BOREOL WEDDI

2pm HOLY BAPTISM

5pm EVENING PRAYER* HWYROL WEDDI

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Thank you to all those who took part in the wonderful Nativity Play last Sunday, and to Mrs Val Kirby for directing it.

Plygain Merched y Wawr Diolch o galon i’n carolwyr. Mae llawer o gapelwyr wedi sôn wrthyf am hyfrydwch y noson a naws a phrydferthwch yr eglwys.

Mothers Union meeting: Monday 7 January at 2pm in the Hall.

‘Clwb Clonc’ (Welsh Conversation Class) starts up again on Monday 7 January at 7pm in the Parish Office.                                                                                              

Withdrawal of Acceptance After seeking advice from a range of wise people, I have written to the Bishop to withdraw my acceptance of the post of Area Dean/LMA Dean because of health issues, family pressures and other commitments.

Christian Unity Week / Wythnos Undod Cristnogol The Annual Christian Unity Week

service will be held in Christ Church on Sunday 20 January at 5pm. The preacher will be the

Reverend Sarah Rowland Jones, Dean of St Davids Cathedral.

Nadolig bendithiol a llawen i bawb – a blessed and joyful Christmas to everyone                                                                                                                    

                                                                                                                             Canon Patrick

Parish News 16th December 2018

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand, Church Hall Secretary & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

 

ADVENT 3 ADFENT

(December 16 Rhagfyr)

9.15am FAMILY EUCHARIST with NATIVITY PLAY and Lighting of the Third Advent Candle, followed by coffee/tea/squash in the hall

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

7pm PLYGAIN MERCHED Y WAWR

[Diolch o galon i aelodau ein Côr Plygain am eu cefnogaeth a chymorth ac i’r Canon Haydn Rowlands am ei garol hyfryd]

Monday December 17 Rhagfyr Dydd Llun

9.30am Morning Prayer for ministry team members of the proposed Bro Caerfyrddin LMA in St Peter’s Church

5pm Evening Prayer in the Parish Office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh Conversation Class) in Parish Office

Tuesday December 18 Rhagfyr Dydd Mawrth

 9.30am Morning Prayer in the parish office

10.30yb CYMUN BENDIGAID

3.30pm The Reverend Delyth Richards, Kristie Griffiths and I will be meeting Archdeacon Mones in the Parish Office about a new initiative (meeting postponed from a couple of weeks ago)

5pm Evening Prayer in the Parish Office

5.30pm CONTEMPLATIVE PRAYER GROUP

[ST THOMAS’ DAY transferred] Wednesday December 19 Rhagfyr Dydd Mercher [GŴYL SANT TOMOS trosglwyddwyd]

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am CONTEMPLATIVE PRAYER GROUP

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Thursday December 20 Rhagfyr Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

5pm Evening Prayer in the Parish Office

ADVENT 4 ADFENT

(December 23 Rhagfyr)

9.15am ANGEL FAMILY EUCHARIST with Blessing of the Christmas Tree and Lighting of the Fourth Advent Candle, followed by coffee/tea/squash in the Hall

11yb CYMUN A CHAROLAU

5pm NINE LESSONS & CAROLS SERVICE * GWASANAETH NAW LLITH A CHAROL

CHRISTMAS EVE * NOSWYL NADOLIG

(December 24 Rhagfyr)

5pm CHILDREN’S CRIB SERVICE (with the Reverend Delyth Richards’ famous ‘CHOCOLATE NATIVITY’)

11.30pm MIDNIGHT MASS with the ChristmasOrchestra

CHRISTMAS DAY * DYDD NADOLIG

(December 25 Rhagfyr)

8yb CYMUN GWAWR Y NADOLIG

9.15am CHRISTMAS EUCHARIST

[The retiring collection at our Christmas services will be divided between the Salvation Army and Embrace the Middle East]

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Many Thanks/Diolch o Galon to all those who helped decorate the church so beautifully for the Angel Festival and who helped with the coffees and teas and the stewarding, as well as with the superb Concert last Sunday night. Special thanks to Mrs Rosemary Bowen, who had the idea for the Festival and did a brilliant job of co-ordinating it all. The Festival raised at least £1600.

United Bilingual Eucharist A united bilingual service for the proposed LMA will take place in Christ Church on Sunday 30 December at 9.15am. As the Archdeacon is no longer available, I shall be the preacher and celebrant.

Withdrawal of Acceptance After seeking advice from a range of wise people, I have written to the Bishop to withdraw my acceptance of the post of Area Dean/LMA Dean because of health issues, family pressures and other commitments.

Plant Dewi (Diocesan Children’s Charity) Christmas Cards at the back of the church.

             Fifth Sunday Lunch at the Quins’ Club on Sunday 30 December. There is a list at the back of

             the church for those who would like to come.

Canon Patrick

Parish News 9th December 2018

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand, Church Hall Secretary & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

 

ADVENT 2 ADFENT

(December 9 Rhagfyr)

ANGEL FESTIVAL * GŴYL YR ANGYLION

9.15am SUNG EUCHARIST (including a new story: ‘Cosmo and the Angel’) with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH & Lighting of the Second Advent Candle

Ymarfer Carol y Plygain rhwng y ddau wasanaeth * Plygain Carol practice between the two services

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm ANGEL FESTIVAL ‘SONGS OF PRAISE’ CONCERT of Carols & Readings with the CORRAN SINGERS and the MODEL SCHOOL CHOIR (Entrance by programme £5)

Monday December 10 Rhagfyr Dydd Llun

9.30am Morning Prayer for clergy team of proposed Bro Caerfyrddin LMA in St Peter’s Church

2pm Mother’s Union Advent Service in Llangynnwr Church (led by the Reverend Delyth Richards)

 5pm Evening Prayer in the parish office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh Conversation Group) in the parish office

Tuesday December 11 Rhagfyr Dydd Mawrth

9.30am Morning Prayer in the parish office

10.30yb CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the parish office

5.30pm CONTEMPLATIVE PRAYER GROUP

Wednesday December 12 Rhagfyr Dydd Mercher

9.30am Morning Prayer in the parish office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am CONTEMPLATIVE PRAYER GROUP

5pm Evening Prayer in the parish office

7pm ROYAL NAVAL ASSOCIATION CAROL SERVICE with the Model Church in Wales School

Thursday December 13 Rhagfyr Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the parish office

The children of the Model Church in Wales School will be practising in the church in the morning and afternoon for their Christmas concert

1pm Michael Kirby and I will be leading a Christmas service at St David’s Park

[Kristie Griffiths will be attending the Diocesan Selection Board today. Please keep her in your prayers.]

Friday December 14 Rhagfyr Dydd Gwener

1.45pm MODEL CHURCH IN WALES SCHOOL CHRISTMAS CONCERT

Saturday December 15 Rhagfyr Dydd Sadwrn

Michael Kirby and I will be conducting the funeral of Mr John Cogan in St Peter’s Church (time to be confirmed)

ADVENT 3 ADFENT

(December 16 Rhagfyr)

9.15am FAMILY EUCHARIST with NATIVITY PLAY followed by coffee/tea/squash in the hall

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

7pm PLYGAIN MERCHED Y WAWR

 

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Many Thanks/Diolch o Galon to all those who helped decorate the church so beautifully for the Angel Festival and who helped with the coffees and teas and the stewarding.

Plant Dewi (Diocesan Children’s Charity) Christmas Cards at the back of the church. Items needed for ‘Baby Bundles’ (nappies, towels, toiletries, bibs, socks, baby grows, vests and bottles). Please contact Rosemary Bowen or Doreen Jones.

             Parish Digest/Papur y Plwyf Many thanks to Mr Vince James for editing the Christmas

             number of the parish magazine, which is now available at the back of the church.

Sunday December 23 Rhagfyr Dydd Sul

9.15am Angel Family Service; 11yb Carolau a Chymun; 5pm 9 Lessons and Carols/ 9 Llith a Charol

Christmas Eve * Noswyl y Nadolig

5pm CRIB SERVICE (with Delyth’s ‘Chocolate Nativity’); 11.30pm MIDNIGHT MASS

Christmas Day * Dydd Nadolig

8yb CYMUN GWAWR Y NADOLIG; 9.15yb CHRISTMAS EUCHARIST * Canon Patrick

Christmas at Christchurch

CHRISTMAS AT CHRIST CHURCH

NADOLIG YN EGLWYS CRIST

ANGEL FESTIVAL*GŴYL YR ANGYLION

December 5-9th* Rhagfyr 5-9fed

*****************************

Wednesday December 12 Rhagfyr Dydd Mercher

7pm Royal Naval Association Carol Service (with the Model Church in Wales School Choir)

Friday December 14 Rhagfyr Dydd Gwener

1.45pm Model Church in Wales School Concert

****************************

Sunday December 16 Rhagfyr Dydd Sul

9.15am NATIVITY PLAY and Family Eucharist

7yh PLYGAIN MERCHED Y WAWR

*******************************

Sunday December 23 Rhagfyr Dydd Sul

9.15am ANGEL SERVICE and Family Eucharist

11yb CYMUN a CHAROLAU

5pm NINE LESSONS & CAROLS * NAW LLITH A CHAROL

**********************************

CHRISTMAS EVE * NOSWYL Y NADOLIG

5pm CRIB SERVICE (including the Reverend Delyth Richards’ ‘CHOCOLATE NATIVITY’)

11.30pm MIDNIGHT MASS by Candlelight

***********************************

CHRISTMAS DAY * DYDD NADOLIG

8yb CYMUN GWAWR Y NADOLIG

9.15am CHRISTMAS EUCHARIST