Parish News 13th May 2018

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Non-Stipendiary Associate Priest/Offeiriad Cyswllt Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson & Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes y Neuadd: Mrs Lynette Edwards

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

 

ASCENSION 1 DYRCHAFAEL

(May 13 Mai)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11pm CYMUN BENDIGAID

5pm ALTERNATIVE EVENSONG in the Hall

Monday May 14 Mai Dydd Llun

9.30am I shall be meeting the East Carmarthen clergy for Morning Prayer at St Peter’s Church

12.30pm CONFIRMATION CLASS at the Model Church in Wales School

2pm MOTHERS UNION MEETING in the Hall

Tuesday May 15 Mai Dydd Mawrth

10.30yb CYMUN BENDIGAID

Wednesday May 16 Mai Dydd Mercher

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am CONTEMPLATIVE PRAYER GROUP

Thursday May 17 Mai Dydd Iau

4pm Governors’ Finance Committee Meeting at the Model Church in Wales School

7pm BEETLE DRIVE & QUIZ (arranged by Mrs Lynette Edwards and the Parish Social Committee) in the Hall – list at the back of the church (Entrance £3 – including a cup of tea/coffee and a cake)

Friday May 18 Mai Dydd Gwener

9.10am I shall be taking assembly at the Model School

2pm Burial of ashes in the town cemetery

4pm CONFIRMATION PRACTICE in Christ Church

Saturday May 19 Mai Dydd Sadwrn

I shall be giving a talk about ‘Wales and the Armenian Genocide’ at the Armenian Exhibition in the National Assembly Senedd building in Cardiff.

WHITSUNDAY * PENTECOST * SULGWYN

(May 20 Mai)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALLCHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

6pm SERVICE of BAPTISM, CONFIRMATION& FIRST COMMUNION administered by the Right Reverend Joanna Penberthy, Bishop of St Davids

 

PARISH NEWS / NEWYDDION Y PLWYF

Ascensiontide Prayer Cards/Cardïau Gweddi’r Dyrchafael in both Welsh andEnglishare available at the back of the church. Please help yourselves to them

Thankyou /Diolch o Galon to all those responsible for the delightful Godparents’ Day Service last Sunday. It has been suggested that it should happen every year from now on.

Parish Digest/Papur y Plwyf Mr Vince James would be very grateful to receive contributions for the next issue (deadline Friday 25 May).

Parish Visit to Holy Cross Abbey We shall be having a Parish Visit to Holy Cross Abbey, Whitland, on Saturday 16 June. Watch this space for details. I am extremely grateful to Mrs Rosemary Bowen for making the arrangements.

Digwyddiad Cymraeg Cynhelir Cynhadledd am Lyfr Gweddi a Thestament Newydd 1567 ym Mhrifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant (Campws Caerfyrddin) ar ddydd Sadwrn Mai’r 26ain. Manylion oddi wrth y Parchedig Ddr Ainsley Griffiths. Cysyllter â Dawn Evans, ysgrifenyddes Esgob Tyddewi, i sicrhau lle yn y digwyddiad hwn.

Communion by Extension I am very grateful to our licensed readers, Mr Michael Kirby and Dr Andrew Padfield for the help that they have given by administering Communion by Extension during the past year. In her latest message to clergy Bishop Joanna has written that the practice of Communion by Extension is to stop from 1 January 2019. It will only be allowed thereafter in extreme circumstances, and a letter of permission from the Bishop will be required for each individual celebration.

A Fourth Archdeacon Bishop Joanna has appointed Canon Mones Farah of Aberystwyth to be the non-geographical ‘Archdeacon for New Christian Communities’. He will be moving         to the Vicarage at Llansteffan.

NB: Future Local Ministry Area MeetingArchdeacon Dorrien Davies has called a joint meeting for all who are interested from the twelve churches that will form our Local Ministry Area to discuss the necessary changes. It will be held in Christ Church Hall at 2pm on Sunday 27 May.  IT IS VERY IMPORTANT THAT WE ARE WELL REPRESENTED AT THIS MEETING.

School Visit The new Diocesan Secretary will be visiting the Model Church in Wales School on Monday 21 May.

Llyfr Bach yn Rhad ac am Ddim Blynyddoedd maith yn ôl ysgrifennais lyfr bach i blant am William Williams, Pantycelyn yn Abergorlech (Dechrau Canmol…). Daeth Helen o hyd i beil ohonynt yn y Ficerdy yn ddiweddar. Maen nhw ar gael bellach yng nghefn yr eglwys yn rhad ac am ddim, os oes gennych ddiddordeb.                                                   Canon Patrick

Parish News 15th April 2018

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Non-Stipendiary Associate Priest/Offeiriad Cyswllt Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones; Mrs Stella Hughes & Mrs Glenda James

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson & Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes y Neuadd: Mrs Lynette Edwards

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

 

EASTER 2 PASG

(April 15 Ebrill)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

2pm HOLY BAPTISM

5pm PARISH EVENSONG / GOSBER Y PLWYF

Monday April 16 Ebrill Dydd Llun

9.30-11am School Governors invited to the Model Church in Wales School

7pm EASTER VESTRY MEETING in the Church Office, followed by PAROCHIAL CHURCH COUNCIL MEETING * CYFARFOD FESTRI’R PASG yn Swyddfa’r Eglwys, dilynir gan GYFARFOD Y CYNGOR PLWYF EGLWYSIG

Tuesday April 17 Ebrill Dydd Mawrth

10.30yb CYMUN BENDIGAID

12.30pm CONFIRMATION CLASS at the Model Church in Wales School

Wednesday April 18 Ebrill Dydd Mercher

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am CONTEMPLATIVE PRAYER GROUP

Thursday April 19 Ebrill Dydd Iau

10.30am I shall be chairing a meeting of the Cathedral Chapter in the Diocesan Office at Abergwili, making arrangements for the installation of the new Dean in May.

In the afternoon I shall be going to St Davids to do a stint as Canon-in-residence, returning on April 30th– and on May 1stI’ll be delivering an address at the opening of the Armenian Exhibition at the Senedd (Welsh Assembly) Building in Cardiff.

Many thanks to my colleagues for their kind assistance with services while I was away visiting my mother and attending the Church in Wales Governing Body meeting in Llandudno, and for their help while I am away at the Cathedral.

Friday April 20 Ebrill Dydd Gwener

7.30yh ‘Crefydd Waldo a chi a fi heddiw’, darlith gan Emyr Llewelyn yn Festri Capel y Tabernacl Caerfyrddin. Mynediad am ddim – casgliad tuag at Cymorth Cristnogol

EASTER 3 PASG

(April 22 Ebrill)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm PARISH EVENSONG / GOSBER Y PLWYF

 

PARISH NEWS / NEWYDDION Y PLWYF

Many Thanks/Diolch yn Fawr to everyone for your kind and generous Easter Offering.

Parish Digest/Papur y Plwyf The April/May issue is now available. Thank you to Mr Vince James for his superb work as editor and to everyone for your contributions.

Confirmation Classes have started at the Model Church in Wales School. If there are any confirmation candidates who do not attend the Model School I can arrange additional classes at a convenient time. Trefnir dosbarthiadau Cymraeg yn ôl y galw. The service of Baptism, Confirmation and First Communion will be conducted by Bishop Joanna in Christ Church on Pentecost Sunday 20 May at 6pm.

Easter Vestry/Festri’r Pasg Monday 16 April at 7pm.

Armenian Exhibition in Cardiff The Welsh Armenian community are arranging an exhibition of Armenian art and culture at the Senedd/Assembly building in Cardiff from May 1st. If there is sufficient interest we might arrange a parish visit to the exhibition (combined with some shopping in Cardiff) on Saturday May 12thor Saturday May 19th, whichever is most convenient.

New Dean The new Dean of St Davids Cathedral, the Very Reverend Dr Sarah Rowland Jones, will be installed on Saturday May 5th.

Digwyddiadau Cymraeg Cynhelir Gŵyl Gymraeg yr Esgobaeth yn Llanbedr Pont Steffan ar  ddydd Sadwrn Ebrill 28ain, a Chynhadledd am Lyfr Gweddi a Thestament Newydd 1567 ym Mhrifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant (Campws Caerfyrddin) ar ddydd Sadwrn Mai’r 26ain. Manylion oddi wrth y Parchedig Ddr Ainsley Griffiths. Cysyllter â Dawn Evans, ysgrifenyddes Esgob Tyddewi i sicrhau lle yn un o’r digwyddiadau hyn.

A ‘Godparents’ Sunday’ Family Eucharist is being planned for Sunday 6 May by the Reverend Delyth Richards and Mrs Val Kirby.

Ascensiontide (Thursday 20 May) There will be the annual open-air Ascension serv                            ice at the Model Church in Wales School at 11pm, and a Eucharist in Christ Church at 7pm.

The Next Newsletter will appear on Sunday 6 April after my return from St Davids.                                               

                                                                                                                              Canon Patrick 

Parish News 1st April 2018

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Non-Stipendiary Associate Priest/Offeiriad Cyswllt Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones; Mrs Stella Hughes & Mrs Glenda James

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson & Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes y Neuadd: Mrs Lynette Edwards

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԻԿ ֍ PASG LLAWEN

HAPPY EASTER!

 

EASTER SUNDAY * SUL Y PASG * ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԻԿ

(April 1 Ebrill)

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱԼ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ ֍ CHRIST IS RISEN

ATGYFODODD IESU!

8am EASTER COMMUNION with lighting of the PASCHAL CANDLE / CYMUN Y PASG gyda chynnau CANNWYLL FAWR Y PASG

9.15am SUNG EUCHARIST with BLESSING OF THE EASTER GARDEN, followed by tea, Armenian Easter cake and the traditional Armenian children’s egg game with our Armenian friends in the Hall

11yb CYMUN Y PASG

2pm HOLY BAPTISM

5pm EASTER EVENSONG / GOSBER Y PASG

There will be little Easter eggs and Easter butterflies for everyone after our Easter Sunday services (Diolch o galon i Mrs Glenda James am y Pili-Palas Pasg)

Tuesday in Easter Week * April 2 Ebrill * Dydd Mawrth y Pasg

10.30yb CYMUN BENDIGAID

Wednesday in Easter Week * April 3 Ebrill * Dydd Mercher y Pasg

10.30am HOLY EUCHARIST

[I shall be away from this Wednesday until the following Monday visiting my mother and sisters in Derbyshire. Many thanks to the Reverend Dr Ainsley Griffiths and the members of our ministry team for their help while I am away]

Saturday in Easter Week * April 7 Ebrill * Dydd Sadwrn y Pasg

10am -12noon CHRISTIAN AID COFFEE MORNING in the English Baptist Church (Entrance £1.50) * BORE COFFI CYMORTH CRISTNOGOL yn Eglwys y Bedyddwyr Saesneg (Mynediad £1.50)

EASTER 1 PASG

[Low Sunday * Y Pasg Bychan]

(April 8 Ebrill)

9.15am SUNG EUCHARIST

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm ALTERNATIVE EVENSONG

 

PARISH NEWS / NEWYDDION Y PLWYF

Many Thanks/Diolch yn Fawr to those who decorated the church so beautifully for Easter.

Parish Digest/Papur y Plwyf The April/May issue is now available. Thank you Mr Vince James for his work as editor and to everyone for your contributions.

Confirmation Classes have started at the Model Church in Wales School. If there are any confirmation candidates who do not attend the Model School I can arrange additional classes at a convenient time. Trefnir dosbarthiadau Cymraeg yn ôl y galw. The service of Baptism, Confirmation and First Communion will be conducted by Bishop Joanna in Christ Church on Pentecost Sunday 20 May at 6pm.

Easter Vestry/Festri’r Pasg Monday 16 April at 7pm.

Vicar’s Wanderings On April 11th and 12th I shall be at the Governing Body of the Church in Wales meeting at Llandudno. From April 19th to April 30th. I’m on duty at the Cathedral. Many thanks to my colleagues who will be covering our services,

Armenian Exhibition in Cardiff The Welsh Armenian community are arranging an exhibition of Armenian art and culture at the Senedd/Assembly building in Cardiff from May 1st. If there is sufficient interest we can arrange a parish visit to the exhibition (combined with some shopping in Cardiff) on Saturday May 12th or Saturday May 19th, whichever is most convenient.

New Dean The new Dean of St Davids Cathedral, the Very Reverend Dr Sarah Rowland Jones, will be installed on Saturday May 5th.

Digwyddiadau Cymraeg Cynhelir Gŵyl Gymraeg yr Esgobaeth yn Llanbedr Pont Steffan ar  ddydd Sadwrn Ebrill 28ain, a Chynhadledd am Lyfr Gweddi a Thestament Newydd 1567 ym Mhrifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant (Campws Caerfyrddin) ar ddydd Sadwrn Mai’r 26ain. Manylion oddi wrth y Parchedig Ddr Ainsley Griffiths.                             Canon Patrick                        

Parish News 25th March 2018

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Non-Stipendiary Associate Priest/Offeiriad Cyswllt Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones; Mrs Stella Hughes & Mrs Glenda James

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson & Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes y Neuadd: Mrs Lynette Edwards

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org

 

PALM SUNDAY (LENT 6 GARAWYS) SUL Y BLODAU

(March 25 Mawrth)

9.15am FAMILY EUCHARIST with CHILDREN’S PROCESSION OF PALMS and BLESSING OF PALM CROSSES followed by coffee/tea/squash in the Hall

11yb CYMUN SUL Y BLODAU a BENDITHIO PALMWYDD

5pm PARISH EVENSONG/GOSBER Y PLWYF

6.30pm PASSION PLAY PRACTICE

Monday in Holy Week * March 26 Mawrth * Dydd Llun yr Wythnos Fawr

9.45am MODEL SCHOOL PALM SERVICE in Christ Church

12.30pm Confirmation Class in the Model Church in Wales School

Tuesday in Holy Week * March 27 Mawrth * Dydd Mawrth yr Wythnos Fawr

10.30yb CYMUN BENDIGAID (gweinyddir gan y Canon Illtyd Protheroe)

11am I shall be at Bishop Joanna’s Chrism Eucharist in St Davids Cathedral for the renewal of my ordination vows

2pm Year 5 Easter Play at the Model Church in Wales School

Wednesday in Holy Week * March 28 Mawrth * Dydd Mercher yr Wythnos Fawr

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am CONTEMPLATIVE PRAYER GROUP

7pm LENT DISCUSSION GROUP – the final session: Ian Anderson will be looking at the story of the raising of Lazarus – followed by COMPLINE

Maundy Thursday * March 29 Mawrth * Dydd Iau Cablyd

6pm AGAPE MEAL in the Hall, followed by COMMUNION OF THE LAST SUPPER and STRIPPING OF THE ALTAR

Good Friday * March 30 Mawrth * Dydd Gwener y Groglith

10.30am THE CHRIST CHURCH PASSION PLAY followed by tea and hot cross buns in the Hall

12noon Carmarthen Cytûn Good Friday Ecumenical Walk of Witness starting from the English Baptist Church, Lammas Street

2pm THE LAST HOUR ON THE CROSS (MEDITATIONS & HYMNS)

Easter Eve * March 31 Mawrth * Noswyl y Pasg

10.30am-12.30pm Decorating of the Church with Easter Flowers

EASTER SUNDAY * SUL Y PASG * ԶԱՏԻԿ

(April 1 Ebrill)

8am EASTER COMMUNION with lighting of the PASCHAL CANDLE / CYMUN Y PASG gyda chynnau CANNWYLL FAWR Y PASG

9.15am SUNG EUCHARIST with BLESSING OF THE EASTER GARDEN, followed by tea, Armenian Easter cake and the traditional Armenian children’s egg game with our Armenian friends in the Hall

11yb CYMUN Y PASG

2pm HOLY BAPTISM

5pm EASTER EVENSONG / GOSBER Y PASG

There will be little Easter eggs and Easter butterflies for everyone after our Easter Sunday services

 

PARISH NEWS / NEWYDDION Y PLWYF

Parish Digest/Papur y Plwyf Vince James would be grateful to receive articles for the April/May issue of our parish magazine as soon as possible. Thank you to everyone for your contributions.

Confirmation Classes have started at the Model Church in Wales School. If there are any confirmation candidates who do not attend the Model School I can arrange additional classes at a convenient time. Trefnir dosbarthiadau Cymraeg yn ôl y galw. The service of Baptism, Confirmation and First Communion will be conducted by Bishop Joanna in Christ Church on Pentecost Sunday 20 May at 6pm.

Easter Vestry/Festri’r Pasg Monday 16 April at 7pm.

Christian Aid Coffee Morning / Bore Coffi Cymorth Cristnogol in the English Baptist Church, Lammas Street, Saturday 7 April from 10am to 12pm (entrance £1.50).

Vicar’s Wanderings I shall be visiting my mother in Derbyshire from the 4th to the 9th of April. On April 11th and 12th I shall be at the Governing Body of the Church in Wales meeting at Llandudno. From April 19th to May 1st I’m on duty at the Cathedral. Many thanks to my colleagues who will be covering our services.

                                                                                                                                     Canon Patrick                        

Parish News 18th March 2018

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Non-Stipendiary Associate Priest/Offeiriad Cyswllt Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones; Mrs Stella Hughes & Mrs Glenda James

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson & Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes y Neuadd: Mrs Lynette Edwards

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org

PASSION SUNDAY (LENT 5 GARAWYS)

SUL Y DIODDEFAINT

(March 18 Mawrth)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm PARISH EVENSONG/GOSBER Y PLWYF

Monday March 19 Mawrth Dydd Llun

9.30am Archdeacon Dorrien will be holding a meeting with some of the clergy of the proposed Local Ministry Area at St Peter’s Church

Tuesday March 20 Mawrth Dydd Mawrth

10.30yb CYMUN BENDIGAID

[6.30yh Ymarfer ‘Dechrau Canu Dechrau Canmol’ yng Nghapel Y Priordy]

Wednesday March 21 Mawrth Dydd Mercher

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am CONTEMPLATIVE PRAYER GROUP

7pm LENT DISCUSSION GROUP in the Clergy Vestry: Dr Andrew Padfield will be looking at the 23rd Psalm with us – followed by COMPLINE

Thursday March 22 Mawrth Dydd Iau

6pm Installation of the Venerable Paul Mackness as Archdeacon of St Davids at St Davids Cathedral

Friday March 23 Mawrth Dydd Gwener

6.30yh Ffilmio ‘Dechrau Canu, Dechrau Canmol’ yng Nghapel Y Priordy

PALM SUNDAY (LENT 6 GARAWYS) SUL Y BLODAU

(March 25 Mawrth)

9.15am FAMILY EUCHARIST with CHILDREN’S PROCESSION OF PALMS and BLESSING OF PALM CROSSES followed by coffee/tea/squash in the Hall

11yb CYMUN SUL Y BLODAU a BENDITHIO PALMWYDD

5pm PARISH EVENSONG/GOSBER Y PLWYF

6.30pm PASSION PLAY PRACTICE

 

PARISH NEWS / NEWYDDION Y PLWYF

Thank you/Diolch o galon to Mrs Val Kirby and her team for preparing the beautiful Mothering Sunday posies for last Sunday’s services.

Parish Digest/Papur y Plwyf Vince James would be grateful to receive articles for the April/May issue of our parish magazine as soon as possible. Thank you to everyone for your contributions.

Model Church in Wales Palm Service in Christ Church on Monday 26 March at 9.45am.

HOLY WEEK SERVICES Maundy Thursday/Dydd Iau Cablyd (29 March) 6pm Agape Meal, Communion of the Last Supper & Stripping of the Altar; Good Friday/Dydd Gwener y Groglith (30 March)10.30am The Christ Church Passion Play; 2pm The Last Hour on the Cross; Easter Sunday/Sul y Pasg 8am Holy Eucharist & Lighting of Paschal Candle; 9.15am Sung Eucharist & Blessing of Easter Garden (with Armenian visitors); 11yb Cymun y Pasg; 2pm Holy Baptism; 5pm Easter Evensong/Gosber y Pasg.

Confirmation Classes will be starting soon at the Model Church in Wales School. If there are any confirmation candidates who do not attend the Model School I can arrange additional classes at a convenient time. Trefnir dosbarthiadau Cymraeg yn ôl y galw. The service of Baptism, Confirmation and First Communion will be conducted by Bishop Joanna in Christ Church on Pentecost Sunday 20 May at 6pm.

Easter Vestry/Festri’r Pasg Monday 16 April at 7pm.

Emergency Food Collection for the Salvation Army Could you spare any cans of food or other suitable non-perishable food items to put in the large box at the back of the church? These will then be given to our wonderful neighbours at the Salvation Army to be used as emergency food aid for families and individuals in desperate need. Thank you to everyone who has been contributing so generously.

Christian Aid Coffee Morning / Bore Coffi Cymorth Cristnogol in the English Baptist Church, Lammas Street, Saturday 7 April from 10am to 12pm (entrance £1.50).

Vicar’s Wanderings I shall be visiting my mother in Derbyshire from the 4th to the 9th of April. On April 11th and 12th I shall be at the Governing Body of the Church in Wales meeting at Llandudno. From April 19th to May 1st I’m on duty at the Cathedral. Many thanks to my colleagues who will be covering our services.                                     Canon Patrick                   

Parish News 11th March 2018

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Non-Stipendiary Associate Priest/Offeiriad Cyswllt Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones; Mrs Stella Hughes & Mrs Glenda James

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson & Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes y Neuadd: Mrs Lynette Edwards

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org

 

MOTHERING SUNDAY (LENT 4 GARAWYS) SUL Y FAM

(March 11 Mawrth)

9.15am MOTHERING SUNDAY FAMILY EUCHARIST with Presentation of Posies by the Children, followed by tea/ coffee/squash in the Hall

11yb CYMUN BENDIGAID SUL Y FAM

5pm ALTERNATIVE EVENSONG in the Hall

 

Monday March 12 Mawrth Dydd Llun

9.30am Proposed LMA Ministry Team meeting for Morning Prayer at St Peter’s Church

2pm HOLY BAPTISM

Tuesday March 13 Mawrth Dydd Mawrth

 10.30yb CYMUN BENDIGAID (gweinyddir gan y Canon Illtyd Protheroe – rwy’n gorfod mynd i glinig y galon)

Wednesday March 14 Mawrth Dydd Mercher

10.30am HOLY EUCHARIST

7pm LENT DISCUSSION GROUP in the Clergy Vestry, the Bible study is led this week by the Reverend Wyn Maskell, followed by COMPLINE

Thursday March 15 Mawrth Dydd Iau

3.30pm Model Church in Wales School Governing Body Self-Evaluation Session

Friday March 16 Mawrth Dydd Gwener

9.10am I shall be doing my annual impression of Moses leading the children of the Model Church in Wales School through the Red Sea (twice)

[ST PATRICK’S DAY] Saturday March 17 Mawrth Dydd Sadwrn [GŴYL BADRIG]

11am  HOLY EUCHARIST

PASSION SUNDAY (LENT 5 GARAWYS)

(March 18 Mawrth)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm PARISH EVENSONG/GOSBER

 

PARISH NEWS / NEWYDDION Y PLWYF

Thank you/Diolch o galon to the children of the Sunday School and the Small Church for their wonderful contribution to our Saint David service last Sunday. Also to Mrs Val Kirby and her team for preparing the beautiful Mothering Sunday posies for this morning’s services.

Parish Digest/Papur y Plwyf Vince James would be grateful to receive articles for the April/May issue of our parish magazine as soon as possible. Thank you to everyone for your contributions.

Dechrau Canu Dechrau Canmol Mae’r rhaglen yn cael ei ffilmio yng Nghapel y Priordy ar nos Wener 23 Mawrth am 6.30 o’r gloch (cynhelir rihyrsal yno ar nos Fawrth 20 Mawrth am 6.30 o’r gloch). Cawsom gais am ein cefnogaeth gan y Parchedig Beti Wyn James.

HOLY WEEK SERVICES Palm Sunday/Sul y Blodau (25 March) 9.15am Family Eucharist & Procession of Palms; 11yb Cymun y Palmwydd; 5pm Evensong/Gosber; 6.30pm Passion Play Practice; Maundy Thursday/Dydd Iau Cablyd (29 March) 6pm Agape Meal, Communion of the Last Supper & Stripping of the Altar; Good Friday/Dydd Gwener y Groglith (30 March)10.30am The Christ Church Passion Play; 2pm The Last Hour on the Cross; Easter Sunday/Sul y Pasg 8am Holy Eucharist & Lighting of Paschal Candle; 9.15am Sung Eucharist & Blessing of Easter Garden (with Armenian visitors); 11yb Cymun y Pasg

Confirmation Classes will be starting soon at the Model Church in Wales School. If there are any confirmation candidates who do not attend the Model School I can arrange additional classes at a convenient time. Trefnir dosbarthiadau Cymraeg yn ôl y galw. The service of Baptism, Confirmation and First Communion will be conducted by Bishop Joanna in Christ Church on Pentecost Sunday 20 May at 6pm.

Easter Vestry/Festri’r Pasg Monday 16 April at 7pm.

Emergency Food Collection for the Salvation Army Could you spare any cans of food or other suitable non-perishable food items to put in the large box at the back of the church? These will then be given to our wonderful neighbours at the Salvation Army to be used as emergency food aid for families and individuals in desperate need.                   Canon Patrick

Parish News 4th March 2018

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Non-Stipendiary Associate Priest/Offeiriad Cyswllt Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones; Mrs Stella Hughes & Mrs Glenda James

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson & Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes y Neuadd: Mrs Lynette Edwards

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org

 

LENT 3 GARAWYS

(March 4 Mawrth)

9.15am SAINT DAVID FAMILY EUCHARIST with a Children’s Address, followed by tea/coffee/squash in the Hall

11yb BOREOL WEDDI

5pm PARISH EVENSONG/GOSBER Y PLWYF

 

Monday March 5 Mawrth Dydd Llun

The Mothers Union Meeting this week has been cancelled

Tuesday March 6 Mawrth Dydd Mawrth

10.30yb CYMUN BENDIGAID

Wednesday March 7 Mawrth Dydd Mercher

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15pm CONTEMPLATIVE PRAYER GROUP

7pm LENT DISCUSSION GROUP in the Clergy Vestry – this week’s Bible study is led by Mr Michael Kirby, followed by COMPLINE

Thursday March 8 Mawrth Dydd Iau

On Thursday morning Bishop Joanna is opening a Cathedral Library exhibition – so I shall have to be in St Davids (weather permitting) with my Canon Librarian’s hat again.

4pm Full Governing Body meeting at the Model Church in Wales School

Friday March 9 Mawrth Dydd Gwener

10.30am I shall be reading stories at the Model Church in Wales School for World Book Day

7pm Mrs Val Kirby and her team of volunteers will be putting the posies of daffodils together in the hall for the Mothering Sunday services.

 

MOTHERING SUNDAY (LENT 4 GARAWYS) SUL Y FAM

(March 11 Mawrth)

9.15am MOTHERING SUNDAY FAMILY EUCHARIST with Presentation of Posies by the Children, followed by tea/ coffee/squash in the Hall

11yb CYMUN BENDIGAID SUL Y FAM

5pm ALTERNATIVE EVENSONG in the Hall

 

PARISH NEWS / NEWYDDION

 

Diolch o galon i’r aelodau o’r Ysgol Sul a aeth i’n cynrychioli yn y Gwasanaeth Unedig Cymraeg yn y Tabernacl ar ddydd Sul diwethaf. Many thanks to the members of our Sunday School who represented us in the United Welsh-language Service in the Tabernacl last Sunday.

Parish 100 Club/Clwb 100 y Plwyf The winners in the February draw were 1st Mrs Helen Thomas (£50); 2nd Mr Malcolm Jones (£35); 3rd Mrs Sally Jones (£15)

Appointments The Reverend Delyth Richards will be transferring from non-stipendiary ministry to stipendiary (paid) full time ministry later in the year. She will become Stipendiary Associate Priest of Christ Church and Diocesan Schools Officer. The Reverend Dr Ainsley Griffiths has been appointed Adviser on Doctrine, Liturgy and Ecumenical Affairs to the Bench of Bishops of the Church in Wales. He and his family will continue to live in Carmarthen. Llongyfarchiadau gwresog i’r ddau ohonynt a phob bendith iddynt yn eu swyddi newydd.

Confirmation Classes will be starting soon at the Model Church in Wales School. If there are any confirmation candidates who do not attend the Model School I can arrange additional classes at a convenient time. Trefnir dosbarthiadau Cymraeg yn ôl y galw. The service of Baptism, Confirmation and First Communion will be conducted by Bishop Joanna in Christ Church on Pentecost Sunday 20 May at 6pm.

Emergency Food Collection for the Salvation Army Could you spare any cans of food or other suitable non-perishable food items to put in the large box at the back of the church? These will then be given to our wonderful neighbours at the Salvation Army to be used as emergency food aid for families and individuals in desperate need.

Diolch o Galon / Many Thanks to Vince James for editing the latest number of the Parish Digest/Papur y Plwyf, which is now available at the back of the church.

Lent Missionary Boxes There are Church Mission Society Lent collection boxes at the back of the church.                                                                                                               Canon Patrick 

Parish News 25th February 2018

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Non-Stipendiary Associate Priest/Offeiriad Cyswllt Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones; Mrs Stella Hughes & Mrs Glenda James

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson & Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes y Neuadd: Mrs Lynette Edwards

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org

 

LENT 2 GARAWYS

(February 25 Chwefror)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH

10yb GWASANAETH CYMRAEG UNEDIG EGLWYSI A CHAPELI CYMRAEG Y DREF yn Y TABERNACL gyda phlant ein Hysgol Sul yn cymryd rhan

[Dim gwasanaeth Cymraeg yn yr eglwys hon]

2pm MOTHERS UNION WAVE OF PRAYER

5pm PARISH EVENSONG/GOSBER Y PLWYF

5yh CYMUN UNEDIG CYMRAEG EGLWYSI A CHAPELI CYMRAEG Y DREF yn EGLWYS SANT IOAN

 

Tuesday February 27 Chwefror Dydd Mawrth

10.30yb CYMUN BENDIGAID

Wednesday February 28 Chwefror Dydd Mercher

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am CONTEMPLATIVE PRAYER GROUP

7pm LENT DISCUSSION GROUP in the Clergy Vestry, led this week by the Reverend Dr Ainsley Griffiths, followed by COMPLINE

[ST DAVID’S DAY] Thursday March 1 Mawrth Dydd Iau [GŴYL DDEWI]

7yh CYMUN BENDIGAID

[Nid 10.30yb fel sydd ym Mhapur y Plwyf]

 

LENT 3 GARAWYS

(March 4 Mawrth)

9.15am SAINT DAVID FAMILY EUCHARIST with a Children’s Address, followed by tea/coffee/squash in the Hall

11yb BOREOL WEDDI

5pm PARISH EVENSONG/GOSBER Y PLWYF

 

PARISH NEWS / NEWYDDION

 

Appointments As was announced in last week’s service, the Reverend Delyth Richards will be transferring from non-stipendiary ministry to stipendiary (paid) full time ministry later in the year. She will become Stipendiary Associate Priest of Christ Church and Diocesan Schools Officer. The Reverend Dr Ainsley Griffiths has been appointed Adviser on Doctrine, Liturgy and Ecumenical Affairs to the Bench of Bishops of the Church in Wales. He and his family will continue to live in Carmarthen. Llongyfarchiadau gwresog i’r ddau ohonynt a phob bendith iddynt yn eu swyddi newydd.

Thank you/Diolch o galon to all those who helped with and contributed towards our hugely enjoyable Parish Coffee Morning on Saturday.

Confirmation Classes will be starting soon at the Model Church in Wales School. If there are any confirmation candidates who do not attend the Model School I can arrange additional classes at a convenient time. Trefnir dosbarthiadau Cymraeg yn ôl y galw. The service of Baptism, Confirmation and First Communion will be conducted by Bishop Joanna in Christ Church on Pentecost Sunday 20 May at 6pm.

Emergency Food Collection for the Salvation Army Could you spare any cans of food or other suitable non-perishable food items to put in the large box at the back of the church? These will then be given to our wonderful neighbours at the Salvation Army to be used as emergency food aid for families and individuals in desperate need.

Diolch o Galon / Many Thanks to Vince James for editing the latest number of the Parish Digest/Papur y Plwyf, which is now available at the back of the church.

Lent For the Lenten study sessions this year members of the Ministry Team (the Reverend Delyth Richards, the Reverend Wyn Maskell, the Reverend Dr Ainsley Griffiths, Mr Michael Kirby, Dr Andrew Padfield, Mr Ian Anderson and myself) will be introducing and discussing some of their favourite passages from the Bible on Wednesday evenings at 7pm in the clergy vestry. Each session will end with Compline.

Lent Missionary Boxes There are Church Mission Society Lent collection boxes at the back of the church.

Armenian Visitors Members of the Welsh Armenian Community from Cardiff will once again be joining us for our Easter Sung Eucharist this year, which means that there will be traditional Armenian sweet Easter cakes after the service and the coloured hard-boiled egg game (a sort of Armenian Easter equivalent of conkers) for the children.

Canon Patrick 

Parish News 18th February 2018

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Non-Stipendiary Associate Priest/Offeiriad Cyswllt Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones; Mrs Stella Hughes & Mrs Glenda James

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson & Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes y Neuadd: Mrs Lynette Edwards

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

 

LENT 1 GARAWYS

(February 18 Chwefror)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

2.30pm HOLY BAPTISM

5pm PARISH EVENSONG/GOSBER Y PLWYF

Monday February 19 Chwefror Dydd Llun

11.30am I shall be conducting the funeral of Mrs Susan Berry at Parc Gwyn Crematorium

Tuesday February 20 Chwefror Dydd Mawrth

10.30yb CYMUN BENDIGAID

The parish Chinese Meal at Sai-Wu Restaurant has unfortunately had to be postponed. We will let you know once it has been re-scheduled

Wednesday February 21 Chwefror Dydd Mercher

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am CONTEMPLATIVE PRAYER GROUP

12.30pm Funeral of Mr Iwan Thomas in Christ Church

7pm LENTEN DISCUSSION GROUP in the Clergy Vestry – this week’s session led by the Reverend Delyth Richards – followed by COMPLINE

Saturday February 24 Chwefror Dydd Sadwrn

10am-12noon PARISH COFFEE MORNING in the Hall / BORE COFFI’R PLWYF yn y Neuadd

LENT 2 GARAWYS

(February 25 Chwefror)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH

10yb GWASANAETH CYMRAEG UNEDIG EGLWYSI A CHAPELI CYMRAEG Y DREF yn Y TABERNACL gyda phlant ein Hysgol Sul yn cymryd rhan

[Dim gwasanaeth Cymraeg yn yr eglwys hon]

2pm MOTHERS UNION WAVE OF PRAYER

5pm PARISH EVENSONG/GOSBER Y PLWYF

5yh CYMUN UNEDIG CYMRAEG EGLWYSI A CHAPELI CYMRAEG Y DREF yn EGLWYS SANT IOAN

 

PARISH NEWS / NEWYDDION

 

Thank you/Diolch o galon to all those who helped with and contributed towards our hugely successful church stall at the Plant Dewi Coffee Morning on Saturday.

Emergency Food Collection for the Salvation Army Could you spare any cans of food or other suitable non-perishable food items to put in the large box at the back of the church? These will then be given to our wonderful neighbours at the Salvation Army to be used as emergency food aid for families and individuals in desperate need.

Cymun Gŵyl Ddewi [CYWIRIAD] Cynhelir y gwasanaeth ar ddydd Iau 1 Mawrth yn yr eglwys hon am 7yh [nid 10.30yb fel sydd ym Mhapur y Plwyf].

Diolch o Galon / Many Thanks to Vince James for editing the latest number of the Parish Digest/Papur y Plwyf, which is now available at the back of the church.

Lent For the Lenten study sessions this year members of the Ministry Team (the Reverend Delyth Richards, the Reverend Wyn Maskell, the Reverend Dr Ainsley Griffiths, Mr Michael Kirby, Dr Andrew Padfield, Mr Ian Anderson and myself) will be introducing and discussing some of their favourite passages from the Bible on Wednesday evenings at 7pm in the clergy vestry. Each session will end with Compline. There are Church Mission Society Lent collection boxes at the back of the church.

Armenian Visitors Members of the Welsh Armenian Community from Cardiff will once again be joining us for our Easter Sung Eucharist this year, which means that there will be traditional Armenian sweet Easter cakes after the service and the coloured hard-boiled egg game (a sort of Armenian Easter equivalent of conkers) for the children.

Canon Patrick  

Parish News 11th February 2018

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Non-Stipendiary Associate Priest/Offeiriad Cyswllt Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones; Mrs Stella Hughes & Mrs Glenda James

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson & Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes y Neuadd: Mrs Lynette Edwards

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

 

QUINQUAGESIMA * CWINCWAGESIMA

(February 11 Chwefror)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm ALTERNATIVE EVENSONG in the Hall

Monday February 12 Chwefror Dydd Llun

9.30am I shall be attending Morning Prayer with other members of the proposed Local Ministry Area clergy team in St Peter’s Church

6pm Installation of Canon Leigh Richardson as Canon Residentiary and Sub-Dean at St Davids Cathedral

Shrove Tuesday February 13 Chwefror Dydd Mawrth Ynyd

10.30yb CYMUN BENDIGAID

ASH WEDNESDAY February 14 Chwefror DYDD MERCHER Y LLUDW

10.30am ASH WEDNESDAY EUCHARIST (marking the beginning of Lent)

11.15am CONTEMPLATIVE PRAYER GROUP

7pm PARISH LENT DISCUSSION GROUP with members of the Ministry Team in the Clergy Vestry. First Session (led by Canon Patrick): Philippians 2.1-18. Ending with COMPLINE

Saturday February 17 Chwefror Dydd Sadwrn

10am to 12noon ‘PLANT DEWI’ COFFEE MORNING (in aid of the diocesan children’s charity) at St Peter’s Civic Hall, Nott Square. Tickets £2. The event will be opened by Bishop Joanna. Our church is in charge of the ‘lucky dip’ stall again this year. We need items (wrapped up as parcels) worth at least £1. Please could you give them to Mrs Doreen Jones or Mrs Rosemary Bowen.

LENT 1 GARAWYS

(February 18 Chwefror)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

2.30pm HOLY BAPTISM

5pm PARISH EVENSONG/GOSBER Y PLWYF

 

PARISH NEWS / NEWYDDION

 

Thank You / Diolch Diffuant to the Reverends Delyth Richards and Wyn Maskell and Dr Andrew Padfield for taking the Candlemas services last Sunday, while I was away at the Armenian Orthodox Apostolic Church in Manchester. The service there was extremely beautiful, with some wonderful music. It was rather long by our standards: three quarters of an hour of Morning Prayer leading into a Eucharist that lasted for two and a quarter hours, followed by a tasty communal meal in the church basement. The Welsh Armenians gave me a cheque for £150 for Christ Church.

Parish Coffee Morning / Bore Coffi’r Plwyf The next Coffee Morning in the Parish Hall will be on Saturday 24 February from 10am to 12noon.

Diolch o Galon / Many Thanks to Vince James for editing the latest number of the Parish Digest/Papur y Plwyf, which is now available at the back of the church.

Lent For the Lenten study sessions this year members of the Ministry Team (the Reverend Delyth Richards, the Reverend Wyn Maskell, the Reverend Dr Ainsley Griffiths, Mr Michael Kirby, Dr Andrew Padfield, Mr Ian Anderson and myself) will be introducing and discussing some of their favourite passages from the Bible.

Parish Chinese Meal Mrs Lynette Edwards and the Church Social Committee are organising a Parish Chinese Meal at the Sai-Wu Restaurant in Water Street (through the kindness of Mr Soong Ma) – date and time to be confirmed: watch this space!

Gwasanaethau Unedig Gŵyl Ddewi Capeli ac Eglwysi Caerfyrddin ar Ddydd Sul 25 Chwefror: Gwasanaeth y Plant yng Nghapel y Tabernacl am 10yb; Cymun Unedig yn Eglwys Sant Ioan am 5yh.

Armenian Visitors Members of the Welsh Armenian Community from Cardiff will once again be joining us for our Easter Sung Eucharist this year, which means that there will be traditional Armenian sweet Easter cakes after the service and the coloured hard-boiled egg game (a sort of Armenian Easter equivalent of conkers) for the children.

Canon Patrick