Parish News 30th June 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Godden-Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

TRINITY 1 DRINDOD

(June 22 Mehefin)

9.15am SUNG EUCHARIST and SUNDAY SCHOOL with SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

Monday June 24Mehefin Dydd Llun

5pm Evening Prayer in the parish office

5.30pm Contemplative Prayer Group

[BIRTH of ST JOHN THE BAPTIST transferred] Tuesday June 25 Mehefin Dydd Mawrth [GŴYL IFAN trosglwyddwyd]

9.30am Morning Prayer in the parish office

11.15yb CYMUN BENDIGAID

[Gweinyddir y Cymun gan Y Parchedig Ddr Ainsley Griffiths, sy’n dathlu 20 mlynedd fel offeiriad *

The Eucharist will be celebrated by the Reverend Dr Ainsley Griffiths, who is celebrating the twentieth anniversary of his ordination to the priesthood.]

5pm Evening Prayer in the parish office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh Learners’ Conversation Group)

[ST PETER’S DAYtransferred] Wednesday June 26 Mehefin Dydd Mercher [GŴYL SANT PEDR trosglwyddwyd]

9.30am Morning Prayer in the parish office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am Contemplative Prayer Group

Thursday June 27 Mehefin Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the parish office

5pm Evening Prayer in the parish office

7pm PAROCHIAL CHURCH COUNCIL MEETING in the parish office / CYFARFOD Y CYNGOR PLWYF EGLWYSIG yn swyddfa’r plwyf

Saturday June 29 Mehefin Dydd Sadwrn

The usual coffee morning will not take place this month because of the strawberry tea in the afternoon.

2.30pm STRAWBERRY TEA in the Hall (tickets £8 at the back of the church)

TRINITY 2 DRINDOD

(June 30 Mehefin)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID 

(pregethir yn Gymraeg gan Kristie Godden-Griffiths am y tro cyntaf)

[5thSunday Lunch in the Quins – list at the back of the church]

2.30pm HOLY BAPTISM

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Diolch o Galon i Aelodau Undeb y Mamau / Many Thanks to the Members of the Mothers Union for providing the refreshments for last Sunday evening’s highly successful Archdeaconry Welsh Festival Service / Gwasanaeth Gŵyl Gymraeg yr Archddiaconiaeth.

Parish Digest Another wonderful issue of our magazine is available at the back of the church – as is also the latest Pobl Dewi (the diocesan newspaper). Please help yourself.                                 

St Davids Stint I shall be on duty again as Canon-in-residence at the Cathedral from July 4thto July 16th.

Archdeaconry Day The Venerable Dorrien Davies will be holding an Archdeaconry Day in the church and hall on Tuesday 16 July.

Proposed Local Ministry Area A meeting of the Proposed LMA ‘Shadow Council’ and Ministry Team (plus church treasurers) will be held in Christ Church on Wednesday 17 July. We shall be appointing our representatives at this week’s PCC meeting.

Sea Sunday this year will be on Sunday 21 July. There will be the usual retiring collection for the Mission to Seafarers.

Anniversary There will be a joint service here on Sunday 28 July to celebrate the 40thanniversary of my ordination to the diaconate by Bishop Eric Roberts and the 10thanniversary of my installation as Chancellor of the Cathedral. The service will be jointly conducted by Bishop Joanna and the Reverend Delyth Richards.       

                                                                                                                                   Canon Patrick

Parish News 16th June 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Godden-Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

TRINITY SUNDAY * SUL Y DRINDOD

(June 16 Mehefin)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

6pm GŴYL GYMRAEG YR ARCHDDIACONIAETH (Archdeaconry Welsh Festival): CYMUN BENDIGAID (Pregethir gan Yr Hybarch Eileen Davies, Archddiacon Ceredigion) 

[Darperir lluniaeth ysgafn yn y Neuadd ar ôl y gwasanaeth]

Monday June 17 Mehefin Dydd Llun

5pm Evening Prayer in the Parish Office

5.30pm Contemplative Prayer Group

Tuesday June 18 Mehefin Dydd Mawrth

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the Parish Office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh Conversation Group)

Wednesday June 19 Mehefin Dydd Mercher

[The Reverend Delyth Richards’ Birthday * Penblwydd y Parchedig Delyth Richards]

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am Contemplative Prayer Group

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Thursday June 20 Mehefin Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

2pm Knitting Group in the Hall

6pm Sefydlu’r Hybarch Eileen Davies fel Archddiacon Ceredigion yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi * Installation of the Venerable Eileen Davies as Archdeacon of Cardigan in St Davids Cathedral

Friday June 21 Mehefin Dydd Gwener

9.10am I’m taking Assembly in the Church in Wales Model School

TRINITY 1 DRINDOD

(June 22 Mehefin)

9.15am SUNG EUCHARIST and SUNDAY SCHOOL with SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Parish Digest Another wonderful issue of our magazine is available at the back of the church – as is also the latest Pobl Dewi. Please help yourself.

Parochial Church Council / Cyngor Plwyf Eglwysig– next meeting 7pm Thursday 27 June.

The Strawberry Tea will be held onSaturday 29 June at 2.30pm. Tickets (£8) are available at the back of the church.  

Fifth Sunday Lunch in the Quins (June 30th) See the list at the back of the church.                                    

St Davids Stint I shall be on duty again as Canon-in-residence at the Cathedral from July 4thto July 16th.

Archdeaconry Day The Venerable Dorrien Davies will be holding an Archdeaconry Day in the church and hall on Tuesday 16 July.

Proposed Local Ministry Area A meeting of the Proposed LMA ‘Shadow Council’ and Ministry Team (plus church treasurers) will be held in Christ Church on Wednesday 17 July.

Sea Sunday this year will be on Sunday 21 July. There will be the usual retiring collection for the Mission to Seafarers.

Anniversary There will be a joint service here on Sunday 28 July to celebrate the 40thanniversary of my ordination to the diaconate by Bishop Eric Roberts and the 10thanniversary of my installation as Chancellor of the Cathedral. The service will be jointly conducted by Bishop Joanna and the Reverend Delyth Richards.       

                                                                                                                                   Canon Patrick

Parish News 9th June 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Godden-Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

WHITSUNDAY * PENTECOST * Y SULGWYN

(June 9 Mehefin)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm SERVICE OF BAPTISM, CONFIRMATION & FIRST COMMUNION administered by the Right Reverend Joanna Penberthy, Bishop of St Davids 

Monday June 10 Mehefin Dydd Llun

5pm Evening Prayer in Parish Office

5.30pm Contemplative Prayer Group

[ST BARNABAS’ DAY] Tuesday June 11 Mehefin Dydd Mawrth [GŴYL S BARNABAS]

9.30am Morning Prayer in Parish Office

10.30yb CYMUN BENDIGAID

4pm Model Church in Wales School Governors’ Self-Evaluation Meeting

5pm Evening Prayer in the Parish Office

6pm ‘CLWB CLONC’ – Welsh Conversation Class 

Wednesday June 12 Mehefin Dydd Mercher

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am Contemplative Prayer Group

5pm Evening Prayer in the Parish Office

7pm LOCAL MINISTRY AREA OPEN MEETING in St John’s Church, Priory Street. Anyone from any of the churches in the proposed Local Ministry Area is invited, and it is important that we are well represented at this meeting, in which decisions may be taken that will have a major impact on our church.

Thursday June 13 Mehefin Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

2pm Parish Knitting Group in the Hall

5pm Evening Prayer in the Parish Office

TRINITY SUNDAY * SUL Y DRINDOD

(June 16 Mehefin)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

6pm GŴYL GYMRAEG YR ARCHDDIACONIAETH (Archdeaconry Welsh Festival): CYMUN BENDIGAID (Pregethir gan Yr Hybarch Eileen Davies, Archddiacon Ceredigion) 

[Darperir lluniaeth ysgafn yn y Neuadd ar ôl y gwasanaeth]

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Parish Digest Thank you to Mr Vince James for yet another wonderful issue of our magazine. Please help yourself to a copy (and one for a friend) from the back of the church. 

The Strawberry Tea will be held on Saturday 29 June at 2.30pm. Tickets (£8) are available at the back of the church.   

Fifth Sunday Lunch in the Quins (June 30th)If you would like to come along, please put your name on the list at the back of the church.                                   

St Davids Stint I shall be on duty again as Canon-in-residence at the Cathedral from July 4thto July 16th.

Archdeaconry Day The Venerable Dorrien Davies will be holding an Archdeaconry Day in the church and hall on Tuesday 16 July.

Proposed Local Ministry Area A meeting of the Proposed LMA ‘Shadow Council’ and Ministry Team (plus church treasurers) to sort out legal matters will be held in Christ Church on Wednesday 17 July.

Sea Sunday this year will be on Sunday 21 July. We are extremely grateful to Mr Don Griffiths, who decorates the church for Sea Sunday every year. There will be the usual retiring collection for the Mission to Seafarers.

Anniversary There will be a joint service here on Sunday 28 July to celebrate the 40thanniversary of my ordination to the diaconate by Bishop Eric Roberts. The service will be jointly conducted by Bishop Joanna and the Reverend Delyth Richards.       Canon Patrick   

Parish News 2nd June 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

ASCENSION 1 DYRCHAFAEL

(June 2 Mehefin)

9.15am FAMILY EUCHARIST with a CHILDREN’S ADDRESS followed by tea/coffee/squash in the hall

11yb BOREOL WEDDI

5pm ALTERNATIVE EVENSONG in the hall

Monday June 3 Mehefin Dydd Llyn

2pm MOTHERS UNION MEETING in the Hall

5pm Evening Prayer in the Parish Office

5.30pm Contemplative Prayer Group

Tuesday June 4 Mehefin Dydd Mawrth

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30yb CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the Parish Office

6pm CLWB CLONC (Welsh Conversation Group) in the Parish Office

Wednesday June 5 Mehefin Dydd Mercher

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am Contemplative Prayer Group

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Thursday June 6 Mehefin Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

4pm Full Governors’ Meeting at the Model Church in Wales School

Friday June 7 Mehefin Dydd Gwener

5pm Confirmation Practice

7pm Proposed Local Ministry Area Ministry Team Social Evening

Saturday June 8 Mehefin Dydd Sadwrn

DIOCESAN WORLD MISSION DAY IN THE CHURCH HALL (All Welcome)

DIWRNOD CENHADAETH FYD-EANG YR ESGOBAETH YN NEUADD YR EGLWYS (Croeso i Bawb)

2pm Film about the missionary Gladys Aylward (followed by a cup of tea/coffee)

5pm A talk about her work in the Democratic Republic of the Congo by the Reverend Dr Jennie Annis from Fishguard

WHITSUNDAY * PENTECOST * Y SULGWYN

(June 9 Mehefin)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm SERVICE OF BAPTISM, CONFIRMATION & FIRST COMMUNION administered by the Right Reverend Joanna Penberthy, Bishop of St Davids

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Parish Digest Thank you to Mr Vince James for yet another wonderful issue of our magazine. Please help yourself to a copy (and one for a friend) from the back of the church. 

Confirmation The service of Baptism, Confirmation and First Communion, administered by Bishop Joanna, will be here on Pentecost Sunday 9 June at 5pm.

Local Ministry Area General Meeting This has been rescheduled and will now be held in St John’s Church, Priory Street, on Wednesday 12 June at 7pm. All members of the churches in the proposed LMA are invited, and it is important that we are as well represented as possible.

Cynhelir Gŵyl Gymraeg yr Archddiaconiaeth(Archdeaconry Welsh Festival) yn ein heglwys ni ar Sul y Drindod 16 Mehefin. 3yp Gwasanaeth y Plant; 6yh Cymun Bendigaid (pregethir gan yr Hybarch Eileen Davies, Archddiacon Ceredigion). Manylion pellach oddi wrth y Parchedig Delyth Richards. 

The Strawberry Tea will now be held on Saturday 29 June at 2pm.                                       

St Davids Stint I shall be on duty again as Canon-in-residence at the Cathedral from July 4thto July 16th.

Sea Sunday this year will be on Sunday 21 July.

Anniversary There will be a joint service here on Sunday 28 July to celebrate the 40thanniversary of my ordination to the diaconate by Bishop Eric Roberts. The service will be jointly conducted by Bishop Joanna and the Reverend Delyth Richards.       Canon Patrick   

Parish News 26th May 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

EASTER 5 PASG

ROGATION SUNDAY * SUL Y GWEDDÏAU

(May 26 May)

9.15am FAMILY EUCHARIST with BLESSING OF THE ANIMALS and the story of St Melangell and the Hare 

(Change of story: ‘Clarissa the Christ Church Camel’ is being kept for a future occasion. Part of this service will be held outside, weather permitting – otherwise the animals will be blessed in the Hall – tea/coffee/squash to follow)

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

Monday May 27 Mai Dydd Llun

5pm Evening Prayer in the parish office

5.30pm Contemplative prayer group

Tuesday Mai 28 Mai Dydd Mawrth

9.30am Morning Prayer in the parish office

10.30yb CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the parish office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh Conversation Group) in the parish office

Wednesday May 29 Mai Dydd Mercher

9.30am Morning Prayer in the parish office

10.30am HOLY EUCHARIST

5pm Evening Prayer in the parish office

7pm Future Local Ministry Area ministry team meeting at Llanpumsaint vicarage

[ASCENSION DAY] Thursday May 30 Mai Dydd Iau [DYDD IAU DYRCHAFAEL]

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

7pm HOLY EUCHARIST

ASCENSION 1 DYRCHAFAEL

(June 2 Mehefin)

9.15am FAMILY EUCHARIST with a CHILDREN’S ADDRESS followed by tea/coffee/squash in the hall

11yb BOREOL WEDDI

5pm ALTERNATIVE EVENSONG in the hall

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Croeso yn Ôl / Welcome Home to the Reverend Delyth Richards, who has been away in Canada. We look forward to hearing all about her travels.

Coffee Morning / Bore Coffi Many thanks to everyone who helped with and supported yesterday’s very enjoyable coffee morning.

Parish Digest Thank you to Mr Vince James for yet another wonderful issue of our magazine. Please help yourself to a copy (and one for a friend) from the back of the church. 

Confirmation The service of Baptism, Confirmation and First Communion, administered by Bishop Joanna, will be here on Pentecost Sunday 9 June at 5pm.

Diocesan World Mission Day (in our Church Hall) on Saturday 8 June: 2pm Film about Gladys Aylward, the missionary in China, followed by a cup of tea. 4pm Talk by the Reverend Dr Jennie Annis on her work in the Democratic Republic of the Congo. Everyone will be very welcome to come along.

Local Ministry Area General Meeting This has been rescheduled and will now be held in St John’s Church, Priory Street, on Wednesday 12 June at 7pm. All members of the churches in the proposed LMA are invited, and it is important that we are as well represented as possible.

Cynhelir Gŵyl Gymraeg yr Archddiaconiaeth(Archdeaconry Welsh Festival) yn ein heglwys ni ar Sul y Drindod 16 Mehefin. 3yp Gwasanaeth y Plant; 6yh Cymun Bendigaid (pregethir gan yr Hybarch Eileen Davies, Archddiacon Ceredigion). Manylion pellach oddi wrth y Parchedig Delyth Richards. 

The Strawberry Tea will now be held on Saturday 29 June at 2pm.                                       

                                                                                                                                       Canon Patrick   

Parish News 20th May 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

EASTER 4 PASG

(May 19 Mai)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

Monday May 20 Mai Dydd Llun

5pm Evening Prayer in the Parish Office

5.30pm Contemplative Prayer Group

Tuesday May 21 Mai Dydd Mawrth

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30yb CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Wednesday May 22 Mai Dydd Mercher

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am Contemplative Prayer Group

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Thursday May 23 Mai Dydd Iau

NB: The Church Hall will be used throughout the day as a polling station for the European Election

Saturday May 25 Mai Dydd Sadwrn

10.30am-12.30pm PARISH COFFEE MORNING in the Hall / BORE COFFI’R PLWYF yn y Neuadd

EASTER 5 PASG

ROGATION SUNDAY * SUL Y GWEDDÏAU

(May 26 May)

9.15am FAMILY EUCHARIST with BLESSING OF THE ANIMALS and a story about ‘Clarissa the Christ Church Camel’ under the Tree 

(this will be held outside, weather permitting – otherwise the animals will be blessed in the Hall – tea/coffee/squash to follow)

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Beetle Drive & Quiz Many thanks to Lynette and her team of helpers for arranging such an enjoyable evening on Thursday

Christian Aid Week Thank you to Dr Andrew Padfield for arranging the Christian Aid Week house-to-house collection, and to all those who helped with it.

Parish Digest The deadline for the next issue is the weekend of May 25th/26th. Please send your contributions to Mr Vince James as soon as possible.

Organ Pipes The organ pipes have been cleaned and will now be put back in place (God willing) in July.

Confirmation Classes Many thanks to Val Kirby for helping Kristie with the classes in the Model School while Delyth is away in Canada. Adult candidates should contact me. The service of Baptism, Confirmation and First Communion, administered by Bishop Joanna, will be on Pentecost Sunday 9 June at 5pm.

Diocesan World Mission Day (in our Church Hall) on Saturday 8 June: 2pm Film about Gladys Aylward, the missionary in China, followed by a cup of tea. 4pm Talk by the Reverend Dr Jennie Annis on her work in the Democratic Republic of the Congo.

Local Ministry Area General Meeting This has been rescheduled and will now be held in St John’s Church, Priory Street, on Wednesday 12 June at 7pm. All members of the churches in the proposed LMA are invited, and it is important that we are as well represented as possible.

Gŵyl Gymraeg yr Archddiaconiaethyn ein heglwys ni ar Sul y Drindod 16 Mehefin. 3yp Gwasanaeth y Plant; 6yh Cymun Bendigaid (pregethir gan yr Hybarch Eileen Davies, Archddiacon Ceredigion).

Strawberry Tea in the Hall. Saturday 22 June at 2pm.                                       

                                                                                                                                       Canon Patrick                                                                         

Parish News 19th May 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

EASTER 4 PASG

(May 19 Mai)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

Monday May 20 Mai Dydd Llun

5pm Evening Prayer in the Parish Office

5.30pm Contemplative Prayer Group

Tuesday May 21 Mai Dydd Mawrth

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30yb CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Wednesday May 22 Mai Dydd Mercher

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am Contemplative Prayer Group

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Thursday May 23 Mai Dydd Iau

NB: The Church Hall will be used throughout the day as a polling station for the European Election

Saturday May 25 Mai Dydd Sadwrn

10.30am-12.30pm PARISH COFFEE MORNING in the Hall / BORE COFFI’R PLWYF yn y Neuadd

EASTER 5 PASG

ROGATION SUNDAY * SUL Y GWEDDÏAU

(May 26 May)

9.15am FAMILY EUCHARIST with BLESSING OF THE ANIMALS and a story about ‘Clarissa the Christ Church Camel’ under the Tree 

(this will be held outside, weather permitting – otherwise the animals will be blessed in the Hall – tea/coffee/squash to follow)

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Beetle Drive & Quiz Many thanks to Lynette and her team of helpers for arranging such an enjoyable evening on Thursday

Christian Aid Week Thank you to Dr Andrew Padfield for arranging the Christian Aid Week house-to-house collection, and to all those who helped with it.

Parish Digest The deadline for the next issue is the weekend of May 25th/26th. Please send your contributions to Mr Vince James as soon as possible.

Organ Pipes The organ pipes have been cleaned and will now be put back in place (God willing) in July.

Confirmation Classes Many thanks to Val Kirby for helping Kristie with the classes in the Model School while Delyth is away in Canada. Adult candidates should contact me. The service of Baptism, Confirmation and First Communion, administered by Bishop Joanna, will be on Pentecost Sunday 9 June at 5pm.

Diocesan World Mission Day (in our Church Hall) on Saturday 8 June: 2pm Film about Gladys Aylward, the missionary in China, followed by a cup of tea. 4pm Talk by the Reverend Dr Jennie Annis on her work in the Democratic Republic of the Congo.

Local Ministry Area General Meeting This has been rescheduled and will now be held in St John’s Church, Priory Street, on Wednesday 12 June at 7pm. All members of the churches in the proposed LMA are invited, and it is important that we are as well represented as possible.

Gŵyl Gymraeg yr Archddiaconiaethyn ein heglwys ni ar Sul y Drindod 16 Mehefin. 3yp Gwasanaeth y Plant; 6yh Cymun Bendigaid (pregethir gan yr Hybarch Eileen Davies, Archddiacon Ceredigion).

Strawberry Tea in the Hall. Saturday 22 June at 2pm.                                       

                                                                                                                                       Canon Patrick                                                                         

Parish News 12th May 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

EASTER 3 PASG

(May 12 Mai)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

2.30pm HOLY BAPTISM

5pm ALTERNATIVE EVENSONG in the Hall

Monday May 13 Mai Dydd Llun

2pm MOTHERS UNION MEETING in the Hall

5pm Evening Prayer in the Office

5.30pm Contemplative Prayer Group

[6.30pm Wedding Interview in the Office]

[St Matthias, Apostle] Tuesday 14 Dydd Mawrth [Sant Mathias, Apostol]

9.30am Morning Prayer in the Office

10.30yb CYMUN BENDIGAID

11.30am Funeral of Mrs Joyce Nicholls

5pm Evening Prayer in the Office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh Conversation Group) in the Office

Wednesday May 15 Mai Dydd Mercher

9.30am Morning Prayer in the Office

9.30am -1.30pm Volunteers for the Christian Aid Week street collection are asked to collect collecting buckets from Wesley Chapel

10.30am HOLY EUCHARIST

5pm Evening Prayer in the Office

Thursday May 16 Mai Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the Office

4pm Model School Governing Body Building Sub-committee Meeting 

4.30pm Model School Governing Body Finance Meeting

7pm BEETLE DRIVE & QUIZ in the Hall arranged by the Social Committee (entrance £3 – including tea/coffee and a cake)

EASTER 4 PASG

(May 19 Mai)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Christian Aid Week Thank you to all those who are helping with the Christian Aid Week house-to-house collection.

The Catholicos’ Blessing It was lovely to see some of the members of our church at the special service in St Davids Cathedral where I was honoured by His Holiness Karekin II, Catholicos of All Armenians, in a message on an illuminated scroll presented by His Grace Bishop Hovakim Manoukian. His Holiness wrote (in Armenian) ‘Your work has earned you the genuine love and respect of the Armenian faithful in Great Britain, as it is expressed through their sincere wish for you to be recognised by a Pontifical letter. In high appreciation of your endearing sentiments towards our people and Church and in response to the request of the Diocesan Prelate, we congratulate you with this encyclical of PONTIFICAL BLESSING. We pray wholeheartedly to All-provident God, to grant you good health, endless fervour and vigour, so that you may continue your God pleasing, fruitful ministry for the glory of God and for the edification of Christ’s Holy Church. Live in the Lord, strengthened by the grace of the Holy Spirit and ever blessed amongst us, Amen. With blessings, KAREKIN II, CATHOLICOS OF ALL ARMENIANS’. 

Parish Digest The deadline for the next issue is the weekend of May 25th/26th. Please send your contributions to Mr Vince James as soon as possible.

Organ Pipes The organ pipes have been cleaned and will now be put back in place (God willing) in July.

Confirmation Classes have started. Many thanks to Val Kirby for helping Kristie with the classes in the Model School while Delyth is away in Canada. Adult candidates should contact me.

Parish Coffee Morning/Bore Coffi’r PlwyfThe next coffee morning will be held on Saturday 25 May.                                                                                                          

                                                                                                                            Canon Patrick

Parish News 21st April 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

EASTER DAY * SUL Y PASG * ԶԱՏԻԿ

(April 21 Ebrill)

8am EASTER COMMUNION with Lighting of the Paschal Candle/CYMUN Y PASG gyda Goleuo Cannwyll Fawr y Pasg

9.15am SUNG EASTER EUCHARIST with Blessing of the Easter Garden 

[Welcome to our Armenian friends who are joining us for this service. which will be followed by ‘Gata’ – Armenian Easter honey cake – Welsh cakes and tea/coffee/squash in the Hall]

11yb CYMUN BENDIGAID Y PASG

5pm EASTER EVENSONG

Easter Butterflies/Pili-Palas Pasg (kindly made by Mrs Glenda James) and little Easter eggs will be given out at our Easter services.

Tuesday of Easter Week * April 23 Ebrill * Dydd Mawrth y Pasg

9.30am Morning Prayer in the parish office

10.30yb CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the parish office

Wednesday of Easter Week * April 24 Ebrill * Dydd Mercher y Pasg

9.30am Morning Prayer in the parish office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am Contemplative Prayer Group

5pm Evening Prayer in the parish office

7pm EASTER VESTRY followed by PAROCHIAL CHURCH COUNCIL MEETING * FESTRI’R PASG a CHYFARFOD Y CYNGOR PLWYF EGLWYSIG

Thursday in Easter Week * April 25 Ebrill * Dydd Iau yr Wythnos Fawr

I shall be away on duty as Canon-in-residence at St David’s Cathedral from Thursday until Tuesday 7 May. Many thanks to my fellow members of the Ministry Team for their help.

(LOW SUNDAY) EASTER 1 PASG (Y PASG BYCHAN)

(April 28 Ebrill)

9.15am SUNG EUCHARIST

11yb CYMUN BENDIGAID

2pm Armenian Genocide Memorial Service at St David’s Cathedral with Bishop Joanna and the Armenian Bishop Hovakim. Bishop Hovakim will be presenting me with a gold medal on behalf of His Holiness Karekin II, Catholicos of All Armenians

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Thank you/Diolch o galon to everyone who contributed to our wonderful Holy Week services, and to those who have decorated the church so beautifully for Easter.

Lenten Appeal Our Lent Appeal this year has raised £250 to help the Salvation Army provide short-term accommodation forhomeless people in Carmarthen. Our good neighbour Captain Neil has expressed his gratitude. Thank you to Dr Andrew Padfield for arranging the appeal. 

Organ Pipes The work of putting back the organ pipes will begin (and hopefully be completed) this week.

Confirmation Classes have started. Please contact Delyth or Kristie for details. Adult candidates should contact me.

Social Committee For the delightful programme of forthcoming events arranged by Mrs Lynette Edwards and her team, please see the notice on the church door.

Parish Digest/Papur y Plwyf Many thanks to Vince James for another amazing issue. Please help yourselves to copies from the back of the church (and don’t be shy about taking one or two extra to give to friends or neighbours). 

‘Clwb Clonc’ Our Welsh conversation group will be starting up again on Tuesday 7 May at 6pm in the parish office.

Mothers Union The next meeting will be held on Monday 13 May at 2pm in the Church Hall.

Parish Coffee Morning/Bore Coffi’r PlwyfThere is no coffee morning this month because of the Easter break. The next coffee morning will be held on Saturday 25 May. 

                                                                                                                                        Canon Patrick

Pasg bendithiol * օրհնված Զատիկ * A blessed Easter

Parish News 14th April 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

PALM SUNDAY * SUL Y BLODAU

(April 14 Ebrill)

9.15am UNITED PALM SUNDAY FAMILY EUCHARIST with Procession of Palms * CYMUN TEULUOL UNEDIG SUL Y BLODAU gyda Gorymdaith â’r Palmwydd

5pm ALTERNATIVE EVENSONG in the Hall

6.30pm Passion Play Practice

Monday in Holy Week April 15 Ebrill Dydd Llun yr Wythnos Fawr

10.30am HOLY EUCHARIST

5pm Evening Prayer in the parish office

5.30pm Contemplative Prayer Group

Tuesday in Holy Week April 16 Ebrill Dydd Mawrth yr Wythnos Fawr

Delyth and I will be attending the Bishop’s Chrism Eucharist at the Cathedral. Rwy’n ddiolchgar i’r Canon Illtyd Protheroe am weinyddu’r Cymun yn yr eglwys hon.

10.30yb CYMUN BENDIGAID

[The next CLWB CLONC will be on Tuesday 7 May at 6pm]

5pm Evening Prayer in the parish office

7pm Local Ministry Area Team Meeting in the parish office

Wednesday in Holy Week April 17 Ebrill Dydd Mercher yr Wythnos Fawr

9.30am Morning Prayer in the parish office

10.30am HOLY EUCHARIST

7pm LENT COURSE – final meeting in the parish office followed by COMPLINE

MAUNDY THURSDAY April 18 Ebrill DYDD IAU CABLYD

9.30am Morning Prayer in the parish office

6pm AGAPE MEAL in the Hall, followed by COMMUNION OF THE LAST SUPPER and STRIPPING OF THE ALTAR

GOOD FRIDAY April 19 Ebrill DYDD GWENER Y GROGLITH

10.30am PARISH PASSION PLAY

2pm THE LAST HOUR ON THE CROSS

5pm Good Friday Evensong in Llangunnor Church

Easter Eve April 20 Ebrill Noswyl y Pasg

10.30am – 12.30pm The church will be open to be decorated with Easter flowers

EASTER DAY * SUL Y PASG * ԶԱՏԻԿ

(April 21 Ebrill)

8am EASTER COMMUNION with Lighting of the Paschal Candle/CYMUN Y PASG gyda Goleuo Cannwyll Fawr y Pasg

9.15am SUNG EASTER EUCHARIST with Blessing of the Easter Garden 

[Some of our Armenian friends will be joining us for this service – which will be followed by ‘Gata’ – Armenian Easter honey cake – and tea/coffee/squash in the Hall]

11yb CYMUN BENDIGAID Y PASG

5pm EASTER EVENSONG

Easter Butterflies/Pili-Palas Pasg (kindly made by Mrs Glenda James) and little Easter eggs will be given out at our Easter services.

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Lenten Appeal Our Lent Appeal this year is to raise money to help the Salvation Army provide short-term accommodation forhomeless people in Carmarthen. Please give your donations to Dr Andrew Padfield.

Confirmation Classes have started. Please contact Delyth or Kristie for details. Adult candidates should contact me.

Social Committee For the delightful programme of forthcoming events arranged by Mrs Lynette Edwards and her team, please see the notice on the church door.

Parish Digest/Papur y Plwyf Many thanks to Vince James for another amazing issue. Please help yourselves to copies from the back of the church (and don’t be shy about taking one or two extra to give to friends or neighbours). 

The Easter Vestry/Festri’r Pasg will be held at 7pm on Wednesday 24 April in the parish office.

On Duty I shall be away on duty at the Cathedral from Thursday 25 April to Tuesday 5 May (with a brief break for the Governing Body of the Church in Wales in Cardiff). There will be a special service at St Davids Cathedral at 2pm on Sunday 28 April at which the Armenian Bishop will be giving me the Gold Medal awarded by His Holiness the Catholicos of All Armenians. Anyone who wants to come along will be very welcome.               Canon Patrick