Parish News 14th July 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

LMA Shadow Council Representatives/Cynrychiolwyr ar Gyngor Cysgod yr AWL; Mrs Lynette Edwards (English Congregation); Mrs Kathleen Hyde (Cynulleidfa Gymraeg) 

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish NSM Ordinand & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHG y Plwyf, a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Godden-Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

TRINITY 4 DRINDOD

(July 14 Gorffennaf)

9.15am SUNG EUCHARIST

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

(This month’s Alternative Evensong service will be held next Sunday – ‘Sea Sunday’)

Monday July 15 Gorffennaf Dydd Llun

5pm Evening Prayer in the Parish Office

5.30pm Contemplative Prayer Group

Tuesday July 16 Gorffennaf Dydd Mawrth

9am Morning Prayer in the Parish Office

10am ARCHIDIACONAL DAY for Ministry Team members from the Archdeaconry of Carmarthen (‘Supporting LMAs Beyond Transition’)

[Oherwydd Diwrnod yr Archddiaconiaeth ni weinyddir y Cymun Bendigaid Cymraeg arferol am 10.30yb. Ymddiheurwn yn ddiffuant am hyn.]

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Wednesday July 17 Gorffennaf Dydd Mercher

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am Contemplative Prayer Group

5pm Evening Prayer in the Parish Office

7pm BRO CAERFYRDDIN LMA SHADOW COUNCIL MEETING in the Parish Office to discuss the legalities of the new organisation

Thursday July 18 Gorffennaf Dydd Iau

9.15am LEAVERS’ SERVICE at the Model Church in Wales School

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Friday July 19 Gorffennaf Dydd Gwener

7.10am I am responsible for the ‘Weekend Word’ on BBC Radio Wales this week

Saturday July 20 Gorffennaf Dydd Sadwrn

Christ Church Sunday School trip to Caldey Island (see Val for details) 

TRINITY 5 DRINDOD

SEA SUNDAY * SUL Y MÔR

(July 21 Gorffennaf)

9.15am SUNG EUCHARIST 

11yb CYMUN BENDIGAID

12.30pm HOLY BAPTISM

2.30pm HOLY BAPTISM

5pm ALTERNATIVE EVENSONG in the Parish Hall

There will be a retiring collection for the Mission to Seafarers at our main services * Cynhelir casgliad ar y ffordd mas at y Genhadaeth i’r Morwyr yn ein prif wasanaethau 

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Deadline for Parish Digest/Papur y Plwyf  All articles/news items should be sent to Mr Vince James as soon as possible. The deadline is Saturday 28 July.

Broadcasts As well as this week’s ‘Weekend Word’, I am busy preparing scripts for a series of ‘Prayer For The Day’ for BBC Radio 4, which will be broadcast in the second week in August, and a ‘Celebration’ service for BBC Radio Wales, which will be broadcast later in the year. I shall be recording them on July 31st(after they have vetted and approved).

Parish Coffee Morning/Bore Coffi’r Plwyf in the Hall. Saturday 27 July 10.30am – 12.30pm. Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf 10.30yb – 12.30yp yn y Neuadd.

Anniversary Celebration / Dathliad There will be a united bilingual service here for our Welsh and English congregations on Sunday 28 July to celebrate the 40thanniversary of my ordination to the diaconate by Bishop Eric Roberts and the 10thanniversary of my installation as Chancellor of the Cathedral. The service will be jointly conducted by Bishop Joanna and the Reverend Delyth Richards.

                                                                                                                                       Canon Patrick