Parish News 30th June 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Godden-Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

TRINITY 1 DRINDOD

(June 22 Mehefin)

9.15am SUNG EUCHARIST and SUNDAY SCHOOL with SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

Monday June 24Mehefin Dydd Llun

5pm Evening Prayer in the parish office

5.30pm Contemplative Prayer Group

[BIRTH of ST JOHN THE BAPTIST transferred] Tuesday June 25 Mehefin Dydd Mawrth [GŴYL IFAN trosglwyddwyd]

9.30am Morning Prayer in the parish office

11.15yb CYMUN BENDIGAID

[Gweinyddir y Cymun gan Y Parchedig Ddr Ainsley Griffiths, sy’n dathlu 20 mlynedd fel offeiriad *

The Eucharist will be celebrated by the Reverend Dr Ainsley Griffiths, who is celebrating the twentieth anniversary of his ordination to the priesthood.]

5pm Evening Prayer in the parish office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh Learners’ Conversation Group)

[ST PETER’S DAYtransferred] Wednesday June 26 Mehefin Dydd Mercher [GŴYL SANT PEDR trosglwyddwyd]

9.30am Morning Prayer in the parish office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am Contemplative Prayer Group

Thursday June 27 Mehefin Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the parish office

5pm Evening Prayer in the parish office

7pm PAROCHIAL CHURCH COUNCIL MEETING in the parish office / CYFARFOD Y CYNGOR PLWYF EGLWYSIG yn swyddfa’r plwyf

Saturday June 29 Mehefin Dydd Sadwrn

The usual coffee morning will not take place this month because of the strawberry tea in the afternoon.

2.30pm STRAWBERRY TEA in the Hall (tickets £8 at the back of the church)

TRINITY 2 DRINDOD

(June 30 Mehefin)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID 

(pregethir yn Gymraeg gan Kristie Godden-Griffiths am y tro cyntaf)

[5thSunday Lunch in the Quins – list at the back of the church]

2.30pm HOLY BAPTISM

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Diolch o Galon i Aelodau Undeb y Mamau / Many Thanks to the Members of the Mothers Union for providing the refreshments for last Sunday evening’s highly successful Archdeaconry Welsh Festival Service / Gwasanaeth Gŵyl Gymraeg yr Archddiaconiaeth.

Parish Digest Another wonderful issue of our magazine is available at the back of the church – as is also the latest Pobl Dewi (the diocesan newspaper). Please help yourself.                                 

St Davids Stint I shall be on duty again as Canon-in-residence at the Cathedral from July 4thto July 16th.

Archdeaconry Day The Venerable Dorrien Davies will be holding an Archdeaconry Day in the church and hall on Tuesday 16 July.

Proposed Local Ministry Area A meeting of the Proposed LMA ‘Shadow Council’ and Ministry Team (plus church treasurers) will be held in Christ Church on Wednesday 17 July. We shall be appointing our representatives at this week’s PCC meeting.

Sea Sunday this year will be on Sunday 21 July. There will be the usual retiring collection for the Mission to Seafarers.

Anniversary There will be a joint service here on Sunday 28 July to celebrate the 40thanniversary of my ordination to the diaconate by Bishop Eric Roberts and the 10thanniversary of my installation as Chancellor of the Cathedral. The service will be jointly conducted by Bishop Joanna and the Reverend Delyth Richards.       

                                                                                                                                   Canon Patrick