Parish News 16th June 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Godden-Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

TRINITY SUNDAY * SUL Y DRINDOD

(June 16 Mehefin)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

6pm GŴYL GYMRAEG YR ARCHDDIACONIAETH (Archdeaconry Welsh Festival): CYMUN BENDIGAID (Pregethir gan Yr Hybarch Eileen Davies, Archddiacon Ceredigion) 

[Darperir lluniaeth ysgafn yn y Neuadd ar ôl y gwasanaeth]

Monday June 17 Mehefin Dydd Llun

5pm Evening Prayer in the Parish Office

5.30pm Contemplative Prayer Group

Tuesday June 18 Mehefin Dydd Mawrth

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the Parish Office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh Conversation Group)

Wednesday June 19 Mehefin Dydd Mercher

[The Reverend Delyth Richards’ Birthday * Penblwydd y Parchedig Delyth Richards]

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am Contemplative Prayer Group

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Thursday June 20 Mehefin Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

2pm Knitting Group in the Hall

6pm Sefydlu’r Hybarch Eileen Davies fel Archddiacon Ceredigion yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi * Installation of the Venerable Eileen Davies as Archdeacon of Cardigan in St Davids Cathedral

Friday June 21 Mehefin Dydd Gwener

9.10am I’m taking Assembly in the Church in Wales Model School

TRINITY 1 DRINDOD

(June 22 Mehefin)

9.15am SUNG EUCHARIST and SUNDAY SCHOOL with SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Parish Digest Another wonderful issue of our magazine is available at the back of the church – as is also the latest Pobl Dewi. Please help yourself.

Parochial Church Council / Cyngor Plwyf Eglwysig– next meeting 7pm Thursday 27 June.

The Strawberry Tea will be held onSaturday 29 June at 2.30pm. Tickets (£8) are available at the back of the church.  

Fifth Sunday Lunch in the Quins (June 30th) See the list at the back of the church.                                    

St Davids Stint I shall be on duty again as Canon-in-residence at the Cathedral from July 4thto July 16th.

Archdeaconry Day The Venerable Dorrien Davies will be holding an Archdeaconry Day in the church and hall on Tuesday 16 July.

Proposed Local Ministry Area A meeting of the Proposed LMA ‘Shadow Council’ and Ministry Team (plus church treasurers) will be held in Christ Church on Wednesday 17 July.

Sea Sunday this year will be on Sunday 21 July. There will be the usual retiring collection for the Mission to Seafarers.

Anniversary There will be a joint service here on Sunday 28 July to celebrate the 40thanniversary of my ordination to the diaconate by Bishop Eric Roberts and the 10thanniversary of my installation as Chancellor of the Cathedral. The service will be jointly conducted by Bishop Joanna and the Reverend Delyth Richards.       

                                                                                                                                   Canon Patrick