Parish News 2nd June 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

ASCENSION 1 DYRCHAFAEL

(June 2 Mehefin)

9.15am FAMILY EUCHARIST with a CHILDREN’S ADDRESS followed by tea/coffee/squash in the hall

11yb BOREOL WEDDI

5pm ALTERNATIVE EVENSONG in the hall

Monday June 3 Mehefin Dydd Llyn

2pm MOTHERS UNION MEETING in the Hall

5pm Evening Prayer in the Parish Office

5.30pm Contemplative Prayer Group

Tuesday June 4 Mehefin Dydd Mawrth

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30yb CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the Parish Office

6pm CLWB CLONC (Welsh Conversation Group) in the Parish Office

Wednesday June 5 Mehefin Dydd Mercher

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am Contemplative Prayer Group

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Thursday June 6 Mehefin Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

4pm Full Governors’ Meeting at the Model Church in Wales School

Friday June 7 Mehefin Dydd Gwener

5pm Confirmation Practice

7pm Proposed Local Ministry Area Ministry Team Social Evening

Saturday June 8 Mehefin Dydd Sadwrn

DIOCESAN WORLD MISSION DAY IN THE CHURCH HALL (All Welcome)

DIWRNOD CENHADAETH FYD-EANG YR ESGOBAETH YN NEUADD YR EGLWYS (Croeso i Bawb)

2pm Film about the missionary Gladys Aylward (followed by a cup of tea/coffee)

5pm A talk about her work in the Democratic Republic of the Congo by the Reverend Dr Jennie Annis from Fishguard

WHITSUNDAY * PENTECOST * Y SULGWYN

(June 9 Mehefin)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm SERVICE OF BAPTISM, CONFIRMATION & FIRST COMMUNION administered by the Right Reverend Joanna Penberthy, Bishop of St Davids

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Parish Digest Thank you to Mr Vince James for yet another wonderful issue of our magazine. Please help yourself to a copy (and one for a friend) from the back of the church. 

Confirmation The service of Baptism, Confirmation and First Communion, administered by Bishop Joanna, will be here on Pentecost Sunday 9 June at 5pm.

Local Ministry Area General Meeting This has been rescheduled and will now be held in St John’s Church, Priory Street, on Wednesday 12 June at 7pm. All members of the churches in the proposed LMA are invited, and it is important that we are as well represented as possible.

Cynhelir Gŵyl Gymraeg yr Archddiaconiaeth(Archdeaconry Welsh Festival) yn ein heglwys ni ar Sul y Drindod 16 Mehefin. 3yp Gwasanaeth y Plant; 6yh Cymun Bendigaid (pregethir gan yr Hybarch Eileen Davies, Archddiacon Ceredigion). Manylion pellach oddi wrth y Parchedig Delyth Richards. 

The Strawberry Tea will now be held on Saturday 29 June at 2pm.                                       

St Davids Stint I shall be on duty again as Canon-in-residence at the Cathedral from July 4thto July 16th.

Sea Sunday this year will be on Sunday 21 July.

Anniversary There will be a joint service here on Sunday 28 July to celebrate the 40thanniversary of my ordination to the diaconate by Bishop Eric Roberts. The service will be jointly conducted by Bishop Joanna and the Reverend Delyth Richards.       Canon Patrick