Parish News 27th January 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

EPIPHANY 3 YSTWYLL

(January 27 Ionawr)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

3yp Rwy’n pregethu yng Nghapel Heol Awst

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

Monday (January 28 Ionawr) Dydd Llun

10.30am The Reverend Delyth Richards and I are attending a meeting at Tŷ’r Pererin, St Davids 

5pm Evening Prayer in the Parish Office

5.30pm Contemplative Prayer Group

Tuesday (January 29 Ionawr) Dydd Mawrth

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30yb CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the Parish Office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh Conversation Group) in the Parish Office

Wednesday (January 30 Ionawr) Dydd Mercher

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am Contemplative Prayer Group

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Thursday (January 31 Ionawr) Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Friday (February 1 Chwefror) Dydd Gwener

1pm Funeral of Mr John Evans in Christ Church

PRESENTATION OF CHRIST IN THE TEMPLE – CANDLEMAS * CYFLWYNIAD CRIST YN Y DEML – GŴYL FAIR Y CANHWYLLAU

(February 3 Chwefror)

9.15am FAMILY EUCHARIST with a CANDLEMAS PROCESSION and a CHILDREN’S ADDRESS followed by tea/coffee/squash in the Hall

11yb BOREOL WEDDI

2pm HOLY BAPTISM

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Unity Service Many thanks to the Reverend Delyth Richards, Dr Andrew Padfield and the Reverend Peter Cutts for so skilfully arranging the United Bilingual Service for the Week of Prayer for Christian Unity last Sunday evening.

             Parish Coffee Morning/Bore Coffi’r Plwyf Diolch o galon/sincere thanks to all those who 

             were responsible for the delightful coffee morning yesterday, and to everyone who 

             supported it. The next parish coffee morning will be on Saturday 23 February.

             Mothers Union The next meeting will be on Monday 4 February at 2pm in the Hall.

             Plant Dewi Coffee Morning Once again Christ Church is responsible for the £1 parcel stall 

             at the annual coffee morning in support of our diocesan children’s charity. Items in the 

             parcels (which might include unwanted Christmas presents) should be worth at least £1.

             Please could you give the parcels to Mrs Doreen Jones, who is in charge of the parcel stall.

             Tickets for the coffee morning are available from Mrs Doreen Jones.

             Gwasanaethau Unedig Gŵyl Ddewi Caerfyrddin Cynhelir y gwasanaethau eleni ar ddydd 

             Sul 24 Chwefror. Bydd gwasanaeth y bore (gyda rhai o blant Ysgol Sul ac Eglwys Fach

             Eglwys Crist yn cymryd rhan) am 10 o’r gloch yng Nghapel Penuel, Heol y Prior. 

             Gweinyddir y Cymun Unedig am 5yh yn Eglwys Crist gan y Parchedig Delyth Richard, 

             gyda minnau’n gyfrifol am y bregeth.

             The Diocesan Quinquennial Inspection of our church building will take place later this

             year. The Diocese has appointed a new architect to undertake the inspection.

                                                                                                                                  Canon Patrick