Parish News 20th January 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Administrator/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri a Threfnydd Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand, Church Hall Secretary & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

EPIPHANY 2 YSTWYLL

(January 20 Ionawr)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm UNITED BILINGUAL SERVICE FOR THE WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY (Guest Preacher: The Very Reverend Dr Sarah Rowland Jones, Dean of St Davids) * GWASANAETH DWYIEITHOG UNEDIG I’R WYTHNOS O WEDDI AM UNDOD CRISTNOGOL (Pregethwr Gwadd: Y Tra Pharchedig Dr Sarah Rowland Jones, Deon Tyddewi)

Monday January 21 Ionawr Dydd Llun

10am I shall be taking the funeral of Mrs Kathleen Hope Davies at Parc Gwyn Crematorium

10am Week of Prayer for Christian Unity Service in the English Baptist Church (led by Pastor Martin Dalling)

5pm Evening Prayer in the Church Office

5.30pm Contemplative Prayer Group

‘Clwb Clonc’ has been transferred to Tuesday Evening

Tuesday January 22 Ionawr Dydd Mawrth

9.30am Morning Prayer in the Church Office

10am Week of Prayer for Christian Unity Service in Wesley Chapel (led by the Reverend Beti-Wyn)

10.30yb CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the Church Office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh Conversation Group) in the Parish Office

[CONVERSION OF ST PAUL transferred] Wednesday January 23 Ionawr Dydd Mercher [TROEDIGAETH SANT PAUL trosglwyddwyd

9.30am Morning Prayer in the Church Office

10am Week of Prayer for Christian Unity Service in Wesley Chapel (led by Lorette Hinson)

10.30am HOLY EUCHARIST

12.30pm Funeral of Mrs Margaret (Betty) Fisher

5pm Evening Prayer in the Church Office

 Thursday January 24 Ionawr Dydd Iau

10am Week of Prayer for Christian Unity Service in Wesley Chapel (led by the Reverend Delyth Richards)

5pm Evening Prayer in the Church Office

7pm PAROCHIAL CHURCH COUNCIL MEETING/CYFARFOD Y CYNGOR PLWYF EGLWYSIG in the Church Office

Friday January 25 Ionawr Dydd Gwener

10am Week of Prayer for Christian Unity Service in Wesley Chapel (led by M. Moules)

Saturday January 26 Ionawr Dydd Sadwrn

10.30am -12.30pm PARISH COFFEE MORNING in the Hall/BORE COFFI’R PLWYF yn y Neuadd

EPIPHANY 3 YSTWYLL

(January 27 Ionawr)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

3yp Rwy’n pregethu yng Nghapel Heol Awst

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

             Plant Dewi Coffee Morning Once again Christ Church is responsible for the £1 parcel stall 

             at the annual coffee morning in support of our diocesan children’s charity. Items in the 

             parcels (which might include unwanted Christmas presents) should be worth at least £1.

             Please could you give the parcels to Mrs Doreen Jones, who is in charge of the stall.

             Outreach Project The Reverend Delyth Richards, Kristie Griffiths and I had a very

             productive meeting with Archdeacon Mones Farah last Friday to discuss a proposed 

             outreach project for the parish.                                                                Canon Patrick