Christmas at Christchurch

CHRISTMAS AT CHRIST CHURCH

NADOLIG YN EGLWYS CRIST

ANGEL FESTIVAL*GŴYL YR ANGYLION

December 5-9th* Rhagfyr 5-9fed

*****************************

Wednesday December 12 Rhagfyr Dydd Mercher

7pm Royal Naval Association Carol Service (with the Model Church in Wales School Choir)

Friday December 14 Rhagfyr Dydd Gwener

1.45pm Model Church in Wales School Concert

****************************

Sunday December 16 Rhagfyr Dydd Sul

9.15am NATIVITY PLAY and Family Eucharist

7yh PLYGAIN MERCHED Y WAWR

*******************************

Sunday December 23 Rhagfyr Dydd Sul

9.15am ANGEL SERVICE and Family Eucharist

11yb CYMUN a CHAROLAU

5pm NINE LESSONS & CAROLS * NAW LLITH A CHAROL

**********************************

CHRISTMAS EVE * NOSWYL Y NADOLIG

5pm CRIB SERVICE (including the Reverend Delyth Richards’ ‘CHOCOLATE NATIVITY’)

11.30pm MIDNIGHT MASS by Candlelight

***********************************

CHRISTMAS DAY * DYDD NADOLIG

8yb CYMUN GWAWR Y NADOLIG

9.15am CHRISTMAS EUCHARIST