Parish News 27th January 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Secretary/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri ac Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

EPIPHANY 3 YSTWYLL

(January 27 Ionawr)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

3yp Rwy’n pregethu yng Nghapel Heol Awst

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

Monday (January 28 Ionawr) Dydd Llun

10.30am The Reverend Delyth Richards and I are attending a meeting at Tŷ’r Pererin, St Davids 

5pm Evening Prayer in the Parish Office

5.30pm Contemplative Prayer Group

Tuesday (January 29 Ionawr) Dydd Mawrth

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30yb CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the Parish Office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh Conversation Group) in the Parish Office

Wednesday (January 30 Ionawr) Dydd Mercher

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am Contemplative Prayer Group

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Thursday (January 31 Ionawr) Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Friday (February 1 Chwefror) Dydd Gwener

1pm Funeral of Mr John Evans in Christ Church

PRESENTATION OF CHRIST IN THE TEMPLE – CANDLEMAS * CYFLWYNIAD CRIST YN Y DEML – GŴYL FAIR Y CANHWYLLAU

(February 3 Chwefror)

9.15am FAMILY EUCHARIST with a CANDLEMAS PROCESSION and a CHILDREN’S ADDRESS followed by tea/coffee/squash in the Hall

11yb BOREOL WEDDI

2pm HOLY BAPTISM

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Unity Service Many thanks to the Reverend Delyth Richards, Dr Andrew Padfield and the Reverend Peter Cutts for so skilfully arranging the United Bilingual Service for the Week of Prayer for Christian Unity last Sunday evening.

             Parish Coffee Morning/Bore Coffi’r Plwyf Diolch o galon/sincere thanks to all those who 

             were responsible for the delightful coffee morning yesterday, and to everyone who 

             supported it. The next parish coffee morning will be on Saturday 23 February.

             Mothers Union The next meeting will be on Monday 4 February at 2pm in the Hall.

             Plant Dewi Coffee Morning Once again Christ Church is responsible for the £1 parcel stall 

             at the annual coffee morning in support of our diocesan children’s charity. Items in the 

             parcels (which might include unwanted Christmas presents) should be worth at least £1.

             Please could you give the parcels to Mrs Doreen Jones, who is in charge of the parcel stall.

             Tickets for the coffee morning are available from Mrs Doreen Jones.

             Gwasanaethau Unedig Gŵyl Ddewi Caerfyrddin Cynhelir y gwasanaethau eleni ar ddydd 

             Sul 24 Chwefror. Bydd gwasanaeth y bore (gyda rhai o blant Ysgol Sul ac Eglwys Fach

             Eglwys Crist yn cymryd rhan) am 10 o’r gloch yng Nghapel Penuel, Heol y Prior. 

             Gweinyddir y Cymun Unedig am 5yh yn Eglwys Crist gan y Parchedig Delyth Richard, 

             gyda minnau’n gyfrifol am y bregeth.

             The Diocesan Quinquennial Inspection of our church building will take place later this

             year. The Diocese has appointed a new architect to undertake the inspection.

                                                                                                                                  Canon Patrick

Parish News 20th January 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Administrator/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri a Threfnydd Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand, Church Hall Secretary & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

EPIPHANY 2 YSTWYLL

(January 20 Ionawr)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm UNITED BILINGUAL SERVICE FOR THE WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY (Guest Preacher: The Very Reverend Dr Sarah Rowland Jones, Dean of St Davids) * GWASANAETH DWYIEITHOG UNEDIG I’R WYTHNOS O WEDDI AM UNDOD CRISTNOGOL (Pregethwr Gwadd: Y Tra Pharchedig Dr Sarah Rowland Jones, Deon Tyddewi)

Monday January 21 Ionawr Dydd Llun

10am I shall be taking the funeral of Mrs Kathleen Hope Davies at Parc Gwyn Crematorium

10am Week of Prayer for Christian Unity Service in the English Baptist Church (led by Pastor Martin Dalling)

5pm Evening Prayer in the Church Office

5.30pm Contemplative Prayer Group

‘Clwb Clonc’ has been transferred to Tuesday Evening

Tuesday January 22 Ionawr Dydd Mawrth

9.30am Morning Prayer in the Church Office

10am Week of Prayer for Christian Unity Service in Wesley Chapel (led by the Reverend Beti-Wyn)

10.30yb CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the Church Office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh Conversation Group) in the Parish Office

[CONVERSION OF ST PAUL transferred] Wednesday January 23 Ionawr Dydd Mercher [TROEDIGAETH SANT PAUL trosglwyddwyd

9.30am Morning Prayer in the Church Office

10am Week of Prayer for Christian Unity Service in Wesley Chapel (led by Lorette Hinson)

10.30am HOLY EUCHARIST

12.30pm Funeral of Mrs Margaret (Betty) Fisher

5pm Evening Prayer in the Church Office

 Thursday January 24 Ionawr Dydd Iau

10am Week of Prayer for Christian Unity Service in Wesley Chapel (led by the Reverend Delyth Richards)

5pm Evening Prayer in the Church Office

7pm PAROCHIAL CHURCH COUNCIL MEETING/CYFARFOD Y CYNGOR PLWYF EGLWYSIG in the Church Office

Friday January 25 Ionawr Dydd Gwener

10am Week of Prayer for Christian Unity Service in Wesley Chapel (led by M. Moules)

Saturday January 26 Ionawr Dydd Sadwrn

10.30am -12.30pm PARISH COFFEE MORNING in the Hall/BORE COFFI’R PLWYF yn y Neuadd

EPIPHANY 3 YSTWYLL

(January 27 Ionawr)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL & SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

3yp Rwy’n pregethu yng Nghapel Heol Awst

5pm EVENING PRAYER * HWYROL WEDDI

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

             Plant Dewi Coffee Morning Once again Christ Church is responsible for the £1 parcel stall 

             at the annual coffee morning in support of our diocesan children’s charity. Items in the 

             parcels (which might include unwanted Christmas presents) should be worth at least £1.

             Please could you give the parcels to Mrs Doreen Jones, who is in charge of the stall.

             Outreach Project The Reverend Delyth Richards, Kristie Griffiths and I had a very

             productive meeting with Archdeacon Mones Farah last Friday to discuss a proposed 

             outreach project for the parish.                                                                Canon Patrick

Parish News 13th January 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Administrator/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri a Threfnydd Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand, Church Hall Secretary & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

EPIPHANY 1 YSTWYLL

 (January 13 Ionawr)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm ALTERNATIVE EVENSONG in the Hall

Monday January 14 Ionawr Dydd Llun

12noon for 12.30pm MOTHERS UNION ANNUAL DINNER in the Falcon Hotel

2-4pm As a Church in Wales Governing Body member representing the Carmarthenshire clergy, I have to attend a meeting at the Diocesan Office about clergy remuneration.

5pm Evening Prayer in the Parish Office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh Conversation Group) in the Parish Office

Tuesday January 15 Ionawr Dydd Mawrth

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30yb CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the Parish Office

5.30pm Contemplative Prayer Group

Wednesday January 16 Ionawr Dydd Mercher

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am Contemplative Prayer Group

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Thursday January 17 Ionawr Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

4pm Model Church in Wales School Governing Body Self-evaluation Meeting

 Friday January 18 Ionawr Dydd Gwener

9.10am I am responsible for assembly at the Model Church in Wales School

EPIPHANY 2 YSTWYLL

(January 20 Ionawr)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm UNITED BILINGUAL SERVICE FOR THE WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY (Guest Preacher: The Very Reverend Dr Sarah Rowland Jones, Dean of St Davids) * GWASANAETH DWYIEITHOG UNEDIG I’R WYTHNOS O WEDDI AM UNDOD CRISTNOGOL (Pregethwr Gwadd: Y Tra Pharchedig Dr Sarah Rowland Jones, Deon Tyddewi) 

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Parochial Church Council/Cyngor Eglwysig y Plwyf The next meeting of the Parochial Church Council will be in the parish office on Thursday 24 January at 7pm.

Parish Coffee Morning/Bore Coffi’r Plwyf The next coffee morning will be on Saturday 26 January from 10.30am-12.30pm. 

Funeral The funeral of Mrs Margaret Fisher, a faithful member of Christ Church, will take place in church on Wednesday 23 January at 12.30pm.

Stepping Down My globe-trotting days are over. I have resigned from the Anglican Oriental Orthodox International Commission because of my wonky heart and family pressures. However, I’m continuing my connection with the Armenian community in Wales, and have been asked to open the new Armenian art gallery and cafe in Cardiff later this year. 

             Plant Dewi Coffee Morning Once again Christ Church is responsible for the £1 parcel stall 

             at the annual coffee morning in support of our diocesan children’s charity. Items in the 

             parcels (which might include unwanted Christmas presents) should be worth at least £1.

             Please could you give the parcels to Mrs Doreen Jones, who is in charge of the stall.

             New Appointment The Archdeacon has asked me to announce that the new Priest-in- 

             Charge of St Peter’s Carmarthen and Area Dean is to be the Reverend Dr Matthew Hill, at 

             present Priest-in-Charge of Llanfihangel Ystrad (Felinfach) and Cilcennin with Trefilan and

             Nantcwnlle, and formerly Chaplain of the University of Wales, Lampeter. 

                                                                                                                          Canon Patrick

Parish News 6th January 2019

PARISH OF CARMARTHEN ST DAVID * PLWYF CAERFYRDDIN DEWI SANT

CHRIST CHURCH NEWS * NEWYDDION EGLWYS CRIST

Vicar/Ficer: The Rev’d Chancellor Dr/Y Parch’g Ganghellor Dr Patrick Thomas

Associate Priest and Diocesan Schools Officer/Offeiriad Cyswllt a Swyddog Ysgolion yr Esgobaeth: The Rev’d/Y Parch’g Delyth Richards BA

Non-Stipendiary Curate/Curad Hunan-Gynhaliol: The Rev’d/Y Parch’g Wyn Maskell BA

Licensed Readers & Lay Pastoral Assistants/Darllenwyr Trwyddedig a Chynorthwywyr Bugeiliol Lleyg: Mr Michael Kirby; Dr Andrew Padfield

Emeritus Clergy/Offeiriaid Anrhydeddus: Canon Illtyd Protheroe; Canon Haydn Rowlands; The Rev’d/Y Parch’g Leslie Evans

Welsh Communion Assistant/Cynorthwy-ydd Cymun Cymraeg: Mrs Barbara Evans

Churchwardens/Wardeniaid: Mr Nigel Roberts; Mr Edwin Jones; Mrs Lynette Edwards; Mr Malcolm Jones & Mr Ellis Evans

PCC Secretary/Ysgrifenyddes y CPE: Mrs Rosemary Bowen

Parish Treasurer/Trysorydd y Plwyf: Mr Nigel Roberts

Organists/Organyddion: Mr Meirion Wynn Jones; Mrs Sheila Jones

Sunday School & Small Church Co-ordinator/Cyd-lynydd yr Ysgol Sul a’r Eglwys Fach: Mrs Valerie Kirby

Social Committee Chairperson and Church Hall Administrator/Cadeirydd y Pwyllgor Hwyl a Sbri a Threfnydd Neuadd yr Eglwys: Mrs Lynette Edwards

Spirituality Co-ordinator/Cyd-lynydd Ysbrydolrwydd: Mr Ian Anderson TSSF

Parish LNSM Ordinand, Church Hall Secretary & Mindfulness Co-ordinator/ Ymgeisydd i Urddau GHGLl y Plwyf, Ysgrifenyddes Neuadd yr Eglwys a Chyd-lynydd Tangnefedd Meddwl: Mrs Kristie Griffiths 

Website/Gwefan: www.christchurchcarmarthen.org.uk

THE FEAST OF THE EPIPHANY * GŴYL YR YSTWYLL

[Theophany (Armenian Combined Celebration of Christmas, Epiphany and the Baptism of Christ)Յայտնութեանն եւ ԾննդեանՔրիստոսի]

(January 6 Ionawr)

9.15am FAMILY EUCHARIST with a CHILDREN’S ADDRESS and EPIPHANY PROCESSION (with BLESSING OF THE FONT) followed by tea/coffee/squash in the Hall

[Blessing the water in the Font is an Armenian tradition. The priest appoints a godfather for the church for the year. This year’s godfather for Christ Church is Mr Edwin Jones, our longest serving churchwarden] 

11yb BOREOL WEDDI

[Bydd rhai o bobl Cartref Preswyl Towy Castle yn ymuno â ni i’r gwasanaeth hwn]

2pm HOLY BAPTISM

5pm EVENING PRAYERHWYROL WEDDI

Monday January 7 Ionawr Dydd Llun

2pm MOTHERS UNION MEETING in the Hall (with light refreshments)

5pm Evening Prayer in the Parish Office

6pm ‘CLWB CLONC’ (Welsh Conversation Class) in the Parish Office [NB: time as usual – there was a misprint in last week’s news-sheet]

Tuesday January 8 Ionawr Dydd Mawrth

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30yb CYMUN BENDIGAID

5pm Evening Prayer in the Parish Office

5.30pm CONTEMPLATIVE PRAYER GROUP

Wednesday January 9 Ionawr Dydd Mercher

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

10.30am HOLY EUCHARIST

11.15am CONTEMPLATIVE PRAYER GROUP

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Thursday January 10 Ionawr Dydd Iau

9.30am Morning Prayer in the Parish Office

5pm Evening Prayer in the Parish Office

Friday January 11 Ionawr Dydd Gwener

9.10am I’m responsible for Assembly at the Model School

EPIPHANY 2 YSTWYLL

 (January 13 Ionawr)

9.15am SUNG EUCHARIST with SUNDAY SCHOOL and SMALL CHURCH

11yb CYMUN BENDIGAID

5pm ALTERNATIVE EVENSONG in the Hall

PARISH NEWS * NEWYDDION Y PLWYF

Thank you/Diolch o galon to all those who were responsible for our wonderful Christmas services this year: to Mrs Val Kirby and her cast for the amazing Nativity Play; to the readers at the Angel Service and Mrs Brenda Jones for making the prayer angels for the Christmas tree; to Michael Kirby and his team for arranging the Nine Lessons and Carols; to the Reverend Delyth Richards for her delightful ‘Chocolate Nativity’ at the Crib Service; and to Meirion Wynn Jones and Royston Massocchi and his fellow Christmas orchestra members for the music at the deeply moving Midnight Mass. Hyfrydwch mawr oedd gweld ffrindïau o eglwysi a chapeli eraill yng Nghymun Gwawr y Nadolig eleni. Thank you also to everyone for welcoming our visitors from the other churches of the proposed Local Ministry Area for a very cheerful united service last Sunday.

Mothers Union Annual Dinner: Monday 14 January at 12 for 12.30pm in the Falcon Hotel, Lammas Street.

             Christian Unity Week / Wythnos Undod Cristnogol The Annual Christian Unity Week 

             service will be held in Christ Church on Sunday 20 January at 5pm. The preacher will be the     

            Very Reverend Dr Sarah Rowland Jones, Dean of St Davids Cathedral.

            Plant Dewi Coffee Morning Once again Christ Church is responsible for the £1 parcel stall 

            at the annual coffee morning in support of our diocesan children’s charity. Items in the 

            parcels (which might include unwanted Christmas presents) should be worth at least £1.

            Please could you give the parcels to Mrs Doreen Jones, who is in charge of the stall.

Blwyddyn Newydd fendithiol i bawb – a blessed New Year to everyone

                                                                                                                             Canon Patrick